Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Primární prevence

Vzdělávání pedagogických týmů v oblasti rizikového chování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Život bez závislosti

Nabízíme několik programů ke vzdělávání pedagogických sboroven v oblasti rizikového chování v rámci volného cyklu Krok za krokem. Na program lze žádat v Grantovém programu hlavního mesta Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských za...

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Prev-Centrum

„Organizace Prev-Centrum v květnu tohoto roku otevírá 9. běh akreditovaného „Vzdělávacího kurzu primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování“. 250 hodinový certifikovaný kurz opravňuje k výkonu a realizaci primární...

Rozvojový program na podporu školních psychologů, školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských zařízeních

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních 

Konference "Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

která jako V. krajská konference prevence kriminality proběhne dne 26. listopadu 2014, od 9:00 do 15:00 hodin, v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary.

STŘEDOČESKÁ KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: VISK

pod záštitou hejtmana Středočeského krajem Ing. Miloše Petery

Certifikace - společné vyjádření MŠMT a k otevřenému dopisu Mgr. Michaely Veselé

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Statutární zástupce organizace Společně k bezpečí, Mgr. Michaela Veselá, zveřejnila na webových stránkách této organizace otevřený dopis adresovaný ministru školství PhDr. Marcelu Chládkovi ve věci certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů pr...

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků se školy musí pohybovat v právním rámci týkajícím se této problematiky. Materiál shrnuje právní opatření z této oblasti do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem...

MŠMT společně s NÚV spustily systém certifikací programů primární prevence

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V průběhu roku 2013 byl z pověření MŠMT obnoven systém certifikací a ověřování kvality poskytovatelů programů školské primární prevence zaměřený nejen na protidrogovou prevenci, ale i na primární prevenci všech dalších forem rizikového chování, do...

Souhrnná závěrečná zpráva z dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Předkládaná zpráva shrnuje průběh dvouletého období pokusného ověřování Individuálního výchovného programu a představuje stěžejní výstupy tohoto šetření. Dále předkládá podněty pro podporu jeho využívání v širší praxi.

Konference "Hate Crime a další rizikové chování"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Imperativ

IV. DNY KVP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Život bez závislosti

Konference primární prevence

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Nejkvalitnější preventivní programy za školní rok 2011/2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK zveřejňuje seznam škol a školských zařízení s nejlepšími preventivními programy za minulý školní rok. Zveřejňujeme rovněž programy, které budou oceněny na Slavnostním vyhodnocení, které se bude konat v dubnu ...

Nabídka práce