Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Financování

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit vý...

Operační program Jan Amos Komenský

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: OP VVV

Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovná...

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby spádové mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také ...

Založte sbírku na různé výdaje související se zvýšením nákladů kvůli umístění žáků a studentů z Ukrajiny

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Donio

Donio je nejrychleji rostoucí crowdfundingová platforma v ČR. A co vlastně v Donio děláme? Měníme příběhy. Za dobu fungování jsme pomohli téměř 3 000 příběhům částkou 413 000 000 Kč. Zakládáme si na rychlosti, transparentnosti, předání 100 % částk...

MŠMT podpoří výuku češtiny a adaptační kurzy pro děti z Ukrajiny

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

MŠMT dnes zveřejnilo dvě výzvy – první na realizaci jazykových kurzů v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny, druhou na realizaci adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Jazykové kurzy i adaptační skupiny budou prob...

Vyhlášeny 2 dotační výzvy na podporu prevence digitální propasti a na nákup digitálních učebních pomůcek pro soukromé a církevní školy z Národního plánu obnovy na r. 2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci implementace Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace zveřejnilo výzvu pro soukromé a církevní školy k předkládání žádostí pro kalendářní rok 2022 o poskytnutí dotací z Náro...

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Materiál č.j. MSMT-2603/2022 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2022.

MPSV vyhlašuje první výzvu v rámci Národního plánu obnovy zaměřenou na podporu budování nových dětských skupin

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: M/SV

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty na budování nových dětských skupin, ať už výstavbou nových budov, nákupem nebo rekonstrukcí budov tak, aby tyto obj...

Podpora doučování - dotační výzva

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svaze...

Digitalizace škol – finance již tento rok!

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Následující informace jsou určeny pro vedení MŠ, ZŠ a SŠ. Modernizace obsahu vzdělávání v digitální oblasti probíhá takovým způsobem, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. Strategie 2030+ zdůrazňuje potřebu rozvíjet digitální kompetence a...

Dotační výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Jde o im...

Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ - 2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022.

Na doučovací kempy odešlo 257,5 milionu, zbývá vyplatit 450 tisíc

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Novinky.cz

Dotace zatím obdrželo 412 žadatelů, 13 jich vzalo žádost zpět.

Místo každoročních grantů dlouhodobá podpora. Nadace RSJ chce jít příkladem

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: RSJ Foundation

Finanční jistota umožní vyšší efektivitu a lepší plánování Prvním dlouhodobým partnerem je Učitel naživo – Nadace RSJ s ním podepsala smlouvu na dalších deset let Během sedmi let existence Nadace RSJ rozdělila již sto milionů korun

Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží“

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

Informace k vykázání využití dalších finančních prostředků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Dotazník pro vykázání způsobu využití „dalších finančních prostředků“, které byly veřejným základním školám a nižším stupňům víceletých gymnázií poskytnuty na ICTbude dotčeným školám zpřístupněn v systému sběru dat nejpozději 8. 2. 2021.

MŠMT zveřejnilo částky pro školy na rok 2021

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Stejně jako v minulém roce, i letos MŠMT už na konci ledna zveřejňuje částky pro jednotlivé školy na rok 2021.

Ekonomické informace pro školy veřejných zřizovatelů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostře...

Ekonomické informace pro školy veřejných zřizovatelů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostře...

Místo do vzdělávání chce vláda nalít miliardy do betonu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: EDUin

EDUin

Nabídka práce

Archiv článků