Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo ČŠI

Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká republika se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních šetření výsledků žáků. Jedním z těchto šetření je šetření TIMSS (International Trends in Mathematics and Science Study) sledující výsledky a trendy ve vzdělávání v oblasti matematiky a přírod...

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority s...

Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce se v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení intenzivně věnuje také problematice sledování, hodnocení a podpory spravedlivosti ve vzdělávání. Jedním z podstatných výstupů těchto aktivit ...

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Problematice hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro...

ČŠI: Informační magazín

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Výroční zpráva ČŠI

Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Čtenářství ve 21. století (Sekundární analýza PISA 2018)

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Mezinárodní šetření výsledků žáků, mezi něž patří také šetření PISA, jsou důležitým zdrojem externí evaluace českého vzdělávacího systému. V roce 2018 se Česká republika do šetření PISA zapojila již posedmé a stejně jako v letech 2000 a 2009 byla ...

Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

V souvislosti s nárůstem karantén v předškolním vzdělávání v důsledku vývoje pandemie nemoci covid-19 a vzhledem k tomu, že v následujícím období se karanténa pravděpodobně dotkne i mnoha dalších mateřských škol, připravila Česká školní inspekce n...

Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Na základě dlouhodobých zjištění České školní inspekce z různých typů inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i i...

Dobrovolné zjišťování výsledků žáků bude realizováno od 18. 10. do 15. 11. 2021

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdíly a nedostatky ve znalostech a dovednostech jed...

Školy mají poslední možnost přihlásit se k dobrovolnému zjišťování výsledků žáků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Do pátku 10. září 2021

Informační magazín ČŠI

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 23. poradě vedení MŠMT dne 29. 6. 2021 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 23. poradě vedení MŠMT dne 29. 6. 2021 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení...

Růstové nastavení mysli žáků a jeho vliv na výsledky vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Sekundární analýza 2018

Sekundární analýza PISA 2018: Růstové nastavení mysli žáků a jeho vliv na výsledky vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: CSI

Již od roku 2000 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření PISA, které sleduje úroveň patnáctiletých žáků ve čtenářských, matematických a přírodovědných dovednostech. Poslední cyklus PISA byl realizován v roce 2018 a jeho sou...

Nabídka práce

Archiv článků