Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo ČŠI

Základní škola na nátlak inspekce opět povolí mobily

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iDnes.cz

hrozila jí sankce

Mezinárodní zpráva TALIS 2018

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje mezinárodní zprávu z šetření o vyučování a učení TALIS 2018, v originálním znění i v českém překladu.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - Výroční zpráva ČŠI

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2018/2019, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Kvalita škol je různá, pomohla by podpora regionům

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČTK

Soustředit se na cílenou podporu škol se znevýhodněnými žáky v chudších regionech doporučila ministerstvu školství Česká školní inspekce. 

Pisa 2018: Čeští žáci si mírně polepšili

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Zlepšení ve všech třech sledovaných gramotnostech - čtenářské, přírodovědné i matematické - u českých žáků prokázaly výsledky mezinárodního šetření PISA 2018. V případě čtenářské gramotnosti se navíc ukázalo, že žáci veřejných škol jsou na tom výr...

PISA 2018

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Výsledky českých žáků 

Tematická zpráva - Dopravní výchova na ZŠ ve školním roce 2018/2019

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s bezpečností v dopravě na základních školách ve školním roce 2018/2019.

Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na SŠ ve školním roce 2018/2019

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání a dosažené úrovně informační gramotnosti žáků na středních školách ve školním roce 2018/2019.

Regionální konference ČŠI pro ředitele základních a středních škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Existuje stále větší množství dat poukazujících na skutečnost, že velmi záleží na tom, do jaké školy a v jakém kraji žáci chodí. Rozdíly nejsou pouze ve výsledcích vzdělávání, které jsou již delší dobu velkým tématem. 

Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Tematická zpráva - Rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školní roce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ a na zjišťování dosažené úrovně jazykové gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ ve školním roce 2018/2019.

Informační bulletin České školní inspekce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 25. poradě vedení MŠMT dne 2. 7. 2019 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ...

Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzděl...

Sekundární analýza PIRLS 2016

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníků základních škol. 

Česká školní inspekce varuje před sestavováním žebříčků základních škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Zvýšený zájem rodičovské veřejnosti o kvalitu škol, které vzdělávají jejich děti, je pochopitelnou součástí záměru většiny rodičů zajistit pro své děti kvalitní a smysluplné vzdělání, které bude reflektovat výzvy současnosti i budoucnosti, bude pr...

Informační bulletin České školní inspekce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Uvnitř vydání naleznete např.

Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje novou publikaci zpracovanou historiky z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského a pojednávající o historii školní inspekce v českých zemích od předtereziánských dob po současnost.

Česká školní inspekce pozvala odborníky k další diskuzi o formativním hodnocení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Ve středu 3. dubna 2019 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil již třetí odborný panel, který se zabýval přístupy k hodnocení dětí a žáků. 

Česká školní inspekce jednala se zástupci zřizovatelů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

V úterý 2. dubna 2019 se na ústředí České školní inspekce uskutečnilo společné jednání vedení České školní inspekce se členy školských komisí Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. 

Nabídka práce