Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo ČŠI

Sekundární analýza PISA 2018: Růstové nastavení mysli žáků a jeho vliv na výsledky vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: CSI

Již od roku 2000 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření PISA, které sleduje úroveň patnáctiletých žáků ve čtenářských, matematických a přírodovědných dovednostech. Poslední cyklus PISA byl realizován v roce 2018 a jeho sou...

Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Zjištění ze sekundárních analýz: Vstřícné prostřední a vztahy ve škole a jejich vliv na vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce je vedle svých národních aktivit také realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků, kterých se Česká republika průběžně účastní již mnoho let. Jedním z nejvýznamnějších šetření je PISA, která každé tři roky sleduje úroveň...

Profesní rozvoj učitelů v datech ČŠI

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Asi nikoho nepřekvapí, že kvalifikace učitelů a jejich průběžné vzdělávání zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a tím pádem ve velké míře ovlivňuje dosahované výsledky žáků. Pro to, aby zlepšování pedagogických kompetencí mělo potřebný efekt, je ...

Klima sboru, problémové třídy a didaktické metody

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Sekundární analýza TALIS 2018

Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Sekundární analýza PISA 2018

ČŠI: Informační magazín

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Informační magazín České školní inspekce - INFO ČŠI. 

Distanční vzdělávání v základních a středních školách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Zjištění z TALIS-PISA LINK 2018

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu se zjištěními ze specifického modulu mezinárodních šetření TALIS-PISA link. 

Webinář: hlavní zjištění ze specifického modulu mezinárodních šetření TALIS-PISA link 2018.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

TALIS-PISA LINK - 2. 2. 2021

Pomoc při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Aplikace INSPIS SETmobile 

Situace rodin se zhoršuje a pro školy je na dálku těžké její vliv na děti minimalizovat

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

„Vliv rodinného prostředí je faktor, jenž se v době distanční výuky významně prohloubil.“ 

Koncepční záměry inspekční činnosti 2021-2030

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Koncepční záměry představují dokument strategického (koncepčního) charakteru, který vymezuje vizi, cíle a opatření České školní inspekce v oblastech souvisejících s výkonem agend inspekční činnosti, a to ve střednědobém časovém horizontu.

PISA: Inspirace pro rozvoj gramotností - úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě...

INFO ČŠI - informační magazín

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

V přiloženém souboru zveřejňujeme informační magazín České školní inspekce - INFO ČŠI.

Mezinárodní šetření 2019 - Národní zpráva

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Prostřednictvím národní zprávy zveřejňuje Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření TIMSS 2019 zaměřeného na zjišťování znalostí žáků 4. ročníků ZŠ v matematice a přírodovědě.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Výroční zpráva ČŠI

Rozvoj čtenářské gramotnosti na středních školách ve školním roce 2019/2020

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Podpora rozvoje osobnostních a komunikačních dovedností žáků 2019/2020

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Tematická zpráva

Environmentální výchova na základních školách ve školním roce 2019/2020

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou na základních školách.

Nabídka práce