Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Cizinec

Interkulturní rozdíly – mongolská, vietnamská, čínská, arabská, ruská i Ukrajinská komunita z pohledu školství

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Videa s informacemi pro pedagogy o interkulturních rozdílech různých komunit s přihlédnutím k problematice školství vysvětlují některé odlišnosti v nazírání rodičů a žáků přicházejících do české školy z těchto zemí.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a základní vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

MŠMT  zveřejňuje  Kurikulum ČDJ pro základní vzdělávání, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy v základním vzdělávání a Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání. Oba materiály vytvořil Národní pedagogický institut ČR.

1. Fáze otevírání škol a režimových opatření

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

(Ministerstvo zdravotnictví předběžně avizovalo termín otevření škol od 12. dubna.)

Ředitelé škol a vzdělávacích organizací se připojují k otevřenému dopisu ministrovi školství

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Meta-ops

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na konferencích Národního pedagogického institutu ČR (15. října) a organizace META, o.p.s. (22. října) představilo návrh nové systémové podpory jazykové přípravy žáků cizinců. Ačkoliv se ministerstvo...

Ředitelé škol a vzdělávacích organizací se připojují k otevřenému dopisu ministrovi školství

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: META, o. p. s.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na konferencích Národního pedagogického institutu ČR (15. října) a organizace META, o.p.s. (22. října) představilo návrh nové systémové podpory jazykové přípravy žáků cizinců. Ačkoliv se ministerstvo...

Propadají častěji než jejich čeští spolužáci – jak z toho ven?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: META, o. p. s.

META, o. p. s., pořádá ve čtvrtek 22. 10. 2020 mezinárodní konferenci „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní neúspěšnosti“. Konference bude probíhat od 9:00 do 16:00 formou online živého vysílání z Prostor...

Listy s praktickými informacemi k nejčastějším situacím týkajícím se vzdělávání migrantů v ČR

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Meta, o. p. s.

Praktický rádce

Proběhla již třetí celostátní konference k integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NIDV

V zasedacím sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se dne 10. října 2019 uskutečnila celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, kterou uspořádal Národní institut pro další vzděláván...

Je jich o dvě třetiny víc než před 10 lety. Dětí cizinců na českých školách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iDnes.cz

Celkem bylo ve školkách a školách loni 41 656 dětí s cizím občanstvím, před deseti lety 24 252. Nárůst je tak o více než 70 procent.

Dětem, které nerozumí česky, mají ve školách pomoci tlumočníci. Dětí z ciziny rychle přibývá

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iHned.cz

Kromě učitelů nebo školníků potřebuje čím dál víc českých škol také tlumočníky. Počet žáků ze zahraničí na základních školách se podle údajů ministerstva školství neustále zvyšuje.

Cizinci se do Česka stěhují i s dětmi. Těm ve škole nově pomůže tlumočník

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iDnes.cz

Vedle učitelského sboru či školníka může od letošního školního roku přibýt ve škole další pracovník. Překladatel pro děti cizinců, kterých v poslední době ve školách přibývá. Zvláště ve městech, jako jsou Praha a Brno, ale i všude tam, kde jsou ve...

Otevřený článek: Děti se integrují rozličně, šablona neexistuje

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Řízení školy

Sedmnáctiletá zkušenost z jediné židovské školy v Česku z pozice učitele, zřizovatele i rodiče mi pomohla získat vhled do vzdělávání cizinců. Podíl nečesky mluvících dětí ve vybraných letech a třídách totiž dosahoval až devadesáti procent. Laudero...

Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR - 2017

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje  na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  dotační neinvestiční program  Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR (Č. j.: MŠMT - 24981/2016-1)

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský záko...

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program...

Konference Děti, žáci - cizinci v české MŠ a na 1. stupni ZŠ

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: NIDV

V prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze uspořádal 10. prosince 2014 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) konferenci pod názvem Děti žáci – cizinci v  české MŠ a  na 1.  stupni ZŠ. Jednání řídil proděkan pro rozvoj...

Kulaté stoly k podpoře pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Na sklonku letošního listopadu a počátkem prosince se sešli u kulatých stolů na krajských pracovištích Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) Olomouc, Karlovy Vary a Praha a Střední Čechy pedagogičtí pracovníci olomouckých a karlovarských...

Plnění povinné školní docházky v zahraničí - základní informace

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace jsou platné pro všechny žáky - občany ČR, bez ohledu na místo pobytu. 

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ na rok 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání rozvojový program ve vzdělávání.

Nabídka práce