Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

V projektu Pospolu probíhají zdarma vzdělávací akce pro pedagogy i zaměstnavatele

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NUV

Zájemci si mohou vybrat celkem ze 157 akcí různých typů (kurzů, koučování a workshopů), které se konají od ledna letošního roku až do května 2015. Cílem seminářů a kurzů je moderními vzdělávacími metodami přiblížit možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.

Pro pedagogické pracovníky jsou připravené kurzy a workshopy pro jednotlivé skupiny oborů. Spolu se zástupci spolupracující firmy se mohou učitelé ve dvojici zúčastnit i koučování. Připraven je také seminář pro zaměstnavatele a zřizovatele škol.

Po absolvování kurzů obdrží pedagogové osvědčení o absolvování kurzu (některé kurzy jsou akreditované), a zvýší si tak svou kvalifikaci, znalosti a přehled. Všechny typy akcí nabídnou prostor pro výměnu zkušeností účastníků, sdílení příkladů dobré praxe i překážek a problémů ve spolupráci. Z analýz projektu Pospolu vyplývá, že vázne komunikace mezi školami a firmami. Školy a firmy si nerozumí, i když mnohdy sledují stejné nebo podobné cíle. Koučování i další akce jim pomohou najít společnou řeč a zlepšit komunikaci.

V kurzech se pedagogové naučí připravit si podklady pro plánování a realizaci různých forem spolupráce s firmami, na kurzu k ECVET se naučí sestavit jednotku výsledků učení, což jim pomůže ke zkvalitnění praktické přípravy žáků ve firmách. Nově získané poznatky a podněty k jejich odstranění mohou účastníci uplatnit v praxi vlastní školy a firmy. „S využitím nástrojů Pospolu lze určit přidanou hodnotu praxe žáků, kteří při transparentním a dobře naplánovaném praktickém vyučování získají lepší přehled o tom, k čemu je praxe dobrá a co se mají naučit,“ vysvětluje obsahová manažerka projektu Ing. Taťána Vencovská.

Všichni účastníci akcí mohou přispět svými podněty, nápady a podklady k závěrům projektu Pospolu, jehož cílem je sestavit návrh systémových a legislativních opatření k efektivnější spolupráci škol a firem.

Vzdělávací akce organizačně zajišťuje firma BNV Consulting. Kalendář s termíny a místem konání akcí najdete na www.projektpospolu.cz/kalendar.

Termíny a místa konání akcí spolu s krátkými anotacemi o obsahu najdete v příloze.

 www.projektpospolu.cz

Projekt Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Realizuje ho MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.

Chcete více informací? Obraťte se na nás:

Lucie Šnajdrová, PR projektu Pospolu

lucie.snajdrova@nuv.cz, tel. 605 210 593

Přílohy - Kurzy pro pedagogické pracovníky – 75 kurzů ve všech regionech ČR.docx


Diskuse - Počet příspěvků: 0