Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Stanovisko MŠMT k projektu ŠIK (Školní informační kanál)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Na MŠMT proběhla v srpnu 2013 jednání mezi zástupci společnosti ŠIK CZ, s.r.o. a zástupci MŠMT týkající se projektu ŠIK a jeho fungování v oblasti primární prevence rizikového chování. Na základě těchto jednání zveřejňuje MŠMT stanovisko k projektu ŠIK.

Na MŠMT proběhla v srpnu 2013 jednání mezi zástupci společnosti ŠIK CZ, s.r.o. a zástupci MŠMT týkající se projektu ŠIK a jeho fungování v oblasti primární prevence rizikového chování. Projekt je informačním kanálem, který moderním způsobem předává informace z nejrůznějších oblastí (například: podpora vzdělávacích programů, podpora prevence nežádoucích společenských jevů, kariérové poradenství, volnočasové aktivity, další vzdělávání žáků a studentů či aktuální témata pro žáky a školy).

Svým charakterem však nelze projekt považovat za efektivní primární prevenci tak, jak je definována klíčovými dokumenty MŠMT pro oblast primární prevence, a to zejména Strategií primární prevence pro děti a mládež v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy a schválenými Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Tato skutečnost bude upravena a zveřejněna v rámci prezentací projektu ŠIK. Na tomto se shodli zástupci MŠMT a společnosti ŠIK na společném jednání.

Rozhodnutí o využití projektu ŠIK ve školách a školských zařízeních je plně v kompetenci ředitelů škol a školských zařízení.


Diskuse - Počet příspěvků: 0