Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje již pošesté a s podporou projektu OPVK

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Eva Urbanová, Milada Švecová

V pořadí již šesté setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje se uskutečnilo dne 19. března 2014 od 9 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Středočeského kraje („KÚ SK“) za účasti zástupců vedení úřadu a odboru školství, mládeže a sportu. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu pan PaedDr. Milan Němec. Akce se uskutečnila za podpory projektu OPVK Středočeského kraje a poděkování patří vedení úřadu za poskytnutí zasedací místnosti i dalších přilehlých prostor.

 

Stejně jako v minulých letech se na přípravě a realizaci setkání koordinátorů podílel Klub ekologické výchovy („KEV“) ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu („OŠMS“). Zahájení se zúčastnili Mgr. Robert Georgiev, zástupce ředitele KÚ SK pro oblast veřejné správy, Zuzana Nekovářová, předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje, PaedDr. Pavel Schneider, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ SK. Za Klub ekologické výchovy jeho předsedkyně doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., a místopředsedkyně Klubu ekologické výchovy Mgr. Eva Jiříková, CSc.

Zahájení byli přítomni i zástupci MŠMT PaedDr. Josef Rydlo, vedoucího oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT a Ing. Karla Mališová z téhož oddělení.

Na přípravě i realizaci akce velmi aktivně spolupracovala také RNDr. Ing. Eva Urbanová z odboru školství, mládeže a sportu.

Setkání koordinátorů se již zapsalo do povědomí pedagogů ve Středočeském kraji a dokladem toho je účast 114 pedagogů, koordinátorů a ředitelů ze základních a středních škol. Pozitivně lze hodnotit také narůstající zájem ze škol mateřských a praktických a v neposlední řadě také finanční podporu projektu OPVK Středočeského kraje „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje ve školách regionu“ č. CZ.1.07/1.3.48/02.0056.

Klíčovým manažerským tématem setkání byla Publicita a propagace škol a informovanost veřejnosti o zajímavých školních aktivitách. Účastníci setkání získali pracovní verzi publikace „Publicita a propagace škol“ a mohou své aktivity prostřednictvím této publikace zveřejnit. Záměrem organizátorů akce je vytvořit materiál, který by byl inspirací pro školy Středočeského kraje a zároveň i celé České republiky. Taktéž v dalších krajích byli účastníci setkání vyzváni ke kooperaci a prezentaci svých aktivit v kontextu zveřejnění a osvěty své činnosti.

Tématem roku 2014 vyhlášeným OSN je krystalografie a problematika rodinných farem. K těmto tématům účastníci získali mnoho informací a podnětů, které mohou dále v rámci svého působení ve školách rozvíjet. Kromě klíčových témat byli koordinátoři informováni o přípravě kvalifikačního a hodnotícího standardu koordinátora environmentální výchovy a začlení pracovní pozice koordinátor do NSK (národní soustava kvalifikací).

Do 1. ročníku soutěže se zapojilo celkem 128 škol, z toho 15 škol získalo ocenění již v pilotním ročníku v roce 2013 (9 krajských a 6 obecních), takže hodnoceno bylo pouze 113 škol (23 krajských a 90 obecních), z nichž bylo oceněno 98 škol, kterým byly v závěru setkání předány certifikáty zástupci SK, MŠMT a KEV - 27 škol získalo I. stupeň, 31 škol II. stupeň, 40 škol III. stupeň (viz obrázek č. 1). Seznam oceněných škol naleznete ZDE.

Obr. č. 1: Struktura získaných stupňů

 

Zdroj: Urbanová Eva

Na závěr setkání byli účastníci seznámeni s tématem roku 2015, kterým bude financování environmentální výchovy a zahradní architektura. Pokračovat bude i setkání koordinátorů environmentální výchovy a vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje. Tento ročník bude vyhlášen u příležitosti nového školního roku v září 2014. 

Informace o dalším setkání a jeho programu budou začátkem roku 2015 rozeslány a zároveň vyvěšeny na webových stránkách Klubu ekologické výchovy www.kev.ecn.cz a Středočeského kraje www.stredocech.cz. Těšíme se na Vaši účast.


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Archiv článků