Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Rozvojové programy pro rok 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné (opatření, která se nedotýkají všech škol a školských zařízení stejného druhu, či typu), nebo by nebylo účelné.

Na rozvojové programy vyhlašované pro oblast RgŠ je v rozpočtu přímých výdajů na rok 2014 vyčleněno cca 540 mil. Kč, což je naprosté minimum (0,62 % rozpočtových zdrojů RgŠ). Většina rozvojových programů se týká cílené podpory inkluzivního vzdělávání. Rozvojové programy pro rok 2014 byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schváleny pod čj. MSMT-2520/2014.

Rozvojove_programy_2014.doc

Prehled_RP_2014.xls


Diskuse - Počet příspěvků: 0