Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Procvičování, domácí úkoly

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Legislativní pohled

Škola může nabídnout žákům, studentům prostřednictvím nástrojů distančního vzdělávání materiály k samostatnému vzdělávání (učební texty, pracovní listy, cvičné testy); žák, student je využívá dobrovolně.

  

Informační bulletin 2018: Ondřej Andrys Několik poznámek k zadávání a hodnocení domácích úkolů (s. 3 a 4)

Nicméně využívání domácích úkolů jako pedagogického nástroje je bezpochyby plně v souladu se školským zákonem, přičemž je jednoznačně vhodné a žádoucí, aby tuto problematiku upravoval na úrovni školy její školní řád.

Obecně platí, že škola může hodnotit domácí úkoly pouze v případě, že je tato možnost zakotvena v pravidlech hodnocení jako nutné součásti školního řádu.  

 

Řízení školy online -  Odborná poradna je stále k dispozici pro všechny předplatitele online produktů či tištěných časopisů redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR. Kontaktujte nás na redakce@rizeniskoly.cz

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Archiv článků