Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování. Dále poskytne informace, jak je třeba pracovat s ostatními žáky ve třídě, jak a jakým způsobem jim poskytovat informace o odlišnostech v chování žáka s PAS a jak mohou svému spolužákovi v různých situacích pomoci. Nevhodné chování žáka s PAS může výrazně narušit klima třídy, proto je důležité podat vysvětlení, jakým způsobem může pedagogický pracovník pozitivně klima ve třídě ovlivňovat. Kurz je doplněn o konkrétní kazuistiky a skupinové řešení účastníky.

Termín a místo konání: 15. 2. 2016, Praha

Lektorské zajištění

PaedDr. Věra Čadilová

Počet hodin

8

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogy, speciální pedagogy či psychology, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra.

Program

 

 9:00 – 16:00

Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS  

 • terminologie
 • přidružené poruchy a onemocnění
 • triáda autistického postižení
 • způsoby chování, zájmy a aktivity
 • nespecifické rysy v chování

Deficity v oblasti sociálního chování žáka s PAS

 • rozdělení dle typů sociálního chování
 • potíže v kontaktu s dospělými a vrstevníky
 • potíže v oblasti sociálně komunikační
 • deficity v chápání a verbalizování emocí, nízká míra empatie
 • má žák s PAS znát svou diagnózu?
 • kdy je vhodné dítěte diagnózu sdělit
 • kdo diagnózu dítěti sděluje
 • je důležíté sdělovat spolužákům, případně jejich rodičům diagnózu integrovaného žáka

Třída jako sociální skupina

 • vztahová síť ve třídě
 • potřeby jednotlivce a skupiny
 • role a pozice žáka a učitele
 • role asistenta pedagoga

Ovlivňování klimatu ve třídě s žákem s PAS

 • co je třeba spolužákům sdělit, jaké způsoby volit vzhledem k věku žáků

Jak mohou spolužáci pomoci při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy

Cena kurzu

1300 Kč


Možnost přihlášení
na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz nebo na emailu andrsova@apla.cz, kde vám také rádi odpovíme na vaše dotazy.


Diskuse - Počet příspěvků: 0