Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Pedagogové středních škol mohou být odměněni za svou práci při přípravě talentovaných žáků ve školním roce 2014/2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Od 29. září 2015 mají ředitelé středních škol, kteří se přihlásili do programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015 možnost zažádat o finanční odměnu pro své pedagogy, kteří se věnují talentovaným žákům.

Uzávěrka pro podání žádostí je 27. října 2015. O dotaci je možné žádat v elektronické databázi přístupné na adrese excelence.nidv.cz. Systém je nastaven tak, že si každá škola vygeneruje a vytiskne již kompletně vyplněnou žádost, v níž jsou uvedeny veškeré požadované údaje o dosažených výsledcích žáků dané školy (jméno, příjmení, rok narození, získané body i kategorie soutěže). Do žádosti jsou zahrnuty vybrané soutěže na úrovni krajských, ústředních a mezinárodních kol. Tuto žádost ředitel školy podepíše a zašle na adresu MŠMT, odbor 51, Karmelitská 7, Praha 1. Obálku je vhodné nadepsat (není podmínkou) "Excelence 2015". Na žádosti zaslané po datu 27. 10. 2015 nebude brán zřetel (rozhodující je razítko pošty).

Program umožňuje evidovat výsledky téměř 12 tis. žáků z cca 1 300 středních škol ve více než 700 výsledkových listinách. Program klade důraz na odměňování pedagogů, kteří se věnují talentovaným žákům v přírodovědných a technických oborech a předmětech. Finanční prostředky programu jsou určeny pouze na mzdy pedagogů, kteří se podíleli na vzdělávání žáka v hodnoceném oboru.

Více informací je k dispozici na: www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol.


Diskuse - Počet příspěvků: 0