Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

MŠMT společně s NÚV spustily systém certifikací programů primární prevence

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V průběhu roku 2013 byl z pověření MŠMT obnoven systém certifikací a ověřování kvality poskytovatelů programů školské primární prevence zaměřený nejen na protidrogovou prevenci, ale i na primární prevenci všech dalších forem rizikového chování, do kterého spadá např. záškoláctví, šikana nebo sexuální rizikové chování.

Za realizaci místních šetření v rámci certifikačního procesu odpovídá Pracoviště pro certifikace, které vzniklo pod Národním ústavem pro vzdělávání. Pro poskytovatele programů je certifikace dobrovolná. „Ke konci září bylo podáno více než 80 žádostí o certifikaci programů primární školské prevence. Certifikační místní šetření jsou opět realizována od listopadu 2013 a do současné doby prošlo tímto obnoveným řízením 16 organizací, resp. 30 programů,“ vysvětluje Lucie Myšková z Národního ústavu pro vzdělávání.

Na každé certifikační řízení se musí dopředu připravit jak organizace, tak i samotní certifikátoři. Ti mají k dispozici dokumentaci k organizaci i programu, který posuzují. Následně pak v dohodnutém datu navštíví certifikační týmy organizaci a její programy při tzv. místním šetření. Vzhledem k tomu, že každý typ programu (ve smyslu programů všeobecné, selektivní nebo indikované školské primární prevence) je specifický, požaduje se zhlédnutí všech typů programů, a to přímo formou návštěvy programu nebo jeho záznamu.

Proces certifikace ale není realizací místního šetření zdaleka u konce. Z každého místního šetření vzniká přímo na místě protokol a závěrečná zpráva. Tyto dokumenty ještě projednají odborníci z různých ministerstev a zástupci z praxe v meziresortním Výboru pro udělování certifikací a teprve v případě, že je schválí, dostane organizace certifikaci. Výbor dbá zejména na soulad mezi zjištěnými skutečnostmi v naplňování standardů a závěrečným doporučením certifikačního týmu. Na straně jedné respektuje odbornost certifikátorů a na straně druhé zároveň pečlivě zkoumá, zda celý proces probíhá v souladu se schválenými dokumenty - standardy, certifikačním řádem a metodikou místního šetření, zjišťuje, zda je vše objektivní a transparentní,sděluje Vladimír Sklenář, předseda Výboru pro udělování certifikací z oddělení prevence a speciálního vzdělávání na MŠMT.

I když je certifikační proces pro žadatele náročný, u většiny organizací bylo doporučeno certifikaci udělit. Pouze ve výjimečných případech bylo doporučeno udělit certifikaci k některým programům s určitými podmínkami, které je nutné splnit, aby kvalita služeb odpovídala předepsaným Standardům.

Seznam všech udělených certifikací bude zveřejněn na internetových stránkách NÚV. Podrobnější informace k certifikacím programů primární prevence jsou dostupné na webových stránkách: http://nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace.


Diskuse - Počet příspěvků: 0