Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

MŠMT nasměřuje 1,75 miliardy korun z eurofondů na rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství ukončilo příjem žádostí do výzvy, díky níž budou moci střední školy získat dotaci na investice do přírodovědného a technického vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Finanční podpora v celkové výši 1,75 miliardy korun bude směřovat na 272 mimopražských středních škol (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost neumožňuje financovat projekty v Praze. Dle pravidel EU se jedná o bohatý region.).

Žádost o dotaci si podalo všech 13 krajů ČR (s výjimkou Hl. m. Prahy). V jednotlivých krajských projektech bude zapojeno formou partnerství 12 až 33 středních škol. Právě kraje určily, které školy budou z projektu podpořeny. Finanční částky, o které si jednotlivé kraje požádaly, se pohybují v rozmezí 53 až 213 milionů korun.

Naším záměrem je zvýšit zájem žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné obory a ovlivnit tím výběr jejich následujícího povolání. Finanční prostředky jsou proto zčásti určeny na vybavení laboratoří a odborných učeben,“ uvedl ministr školství Petr Fiala.

Podmínkou realizace projektu je rovněž podpora spolupráce základních a středních škol. V projektech bude navázáno 1455 partnerství mezi středními a základními školami, celkem bude do projektů zapojeno 1029 základních škol. MŠMT předpokládá zahájení realizace vybraných projektů v  srpnu 2013.

„V rámci předchozí akce “EU peníze školám“ nebylo možné využívat finanční prostředky na investiční vybavení odborných učeben,“ vysvětlil náměstek ministra pro řízení operačních programů EU Michal Zaorálek a dodal: „Současná dotace pokryje 100 procent výdajů, takže není nutné žádné spolufinancování ze strany krajů nebo středních škol.“

Z šetření České školní inspekce vyplývá, že značné části škol chybí odborné laboratoře. Pouze 27, 9 % středních škol má k dispozici laboratoř pro výuku chemie, 22,0 % pro výuku fyziky, 19,4 % pro výuku biologie.

Výzva byla proto zaměřena na:

1. využití modernizovaných učeben pro výuku a volnočasové aktivity žáků SŠ a zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory;

2. spolupráci škol a firem (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. Vzniknou tzv. otevřené dílny, které umožní rovněž pracovní vyučování žáků ZŠ. Žáci tak získají konkrétní představu o technickém nebo přírodovědném oboru formou osobní zkušenosti;

3. podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách - zvyšování jazykové vybavenosti žáků v technických a přírodovědných předmětech.


Diskuse - Počet příspěvků: 0