Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Jak postupovat v případě, kdy zákonný zástupce nesouhlasí s testováním dítěte při příchodu do školy?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Na internetu se šíří zprávy, jak mohou rodiče zabránit testování žáků při příchodu do školy. Jedná se o rady typu, že mají napsat škole oznamovací e-mail, že se dítě nepodrobí testování, nebo i dokonce, že se rodiče mají pokusit dítě dostat do budovy školy i přes nesouhlas zaměstnance školy.

Jak mají školy v tomto případě postupovat?

Pokud Vám již rodiče oznámili, že trvají na prezenčním vzdělávání svého dítě, ale nechtějí ho nechat testovat, nebo máte jiné indicie, že může nastat při vstupu do školy problém, je třeba se připravit. Primárně, upozorněte osoby, které budou dohlížet na žáky při samotestování, že tento problém může nastat.

Za druhé, zůstaňte v klidu, buďte vůči rodičům slušní a nenechte se vyprovokovat. Někteří rodiče se mohou inspirovat pochybnými „radami“ a „doporučeními“ z internetu. Mohou například celou situaci nahrávat s tím, že předem počítají, že věc skončí u soudu, nebo to prostě jen zkouší. Zaměstnanci školy by se za žádných okolností neměli dopustit nadávek a vulgarismů na účet rodičů.

Za třetí, pokud rodič trvá na vpuštění dítěte do budovy školy bez testu, sdělte mu, že je Vaší povinností zajistit, aby všechny děti podstoupily test před vstupem. Tato povinnost vyplývá z krizového opatření vlády nebo mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (zatím ještě není vydáno). Upozorněte rodiče, že bez testu nesmí být dítě do školy vpuštěno, pokud nemá potvrzení od lékaře nebo krajské hygienické stanice. Pokud bude rodič trvat na vpuštění dítěte do školy, dopouští se přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví nebo krizovému zákonu. Dítě nemá nárok na vzdělávání na dálku a rodič je povinen jeho absenci omluvit. Samozřejmě můžete (ale nemusíte) zajistit nad rámec svých povinností.

Za čtvrté, pokud by situace eskalovala, zavolejte Policii ČR. Pokud vyhrocené situace očekáváte, domluvte se již nyní se zřizovatelem nebo s Policií, aby první den testování byli „v záloze“ a připraveni pomoci.

 

Zdroj: AK Holubová advokáti s. r. o.; https://holubova.cz/cs/pravnici/alice-frybova-4/


Diskuse - Počet příspěvků: 0