Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Domino Český jazyk pro malé cizince

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který dětem zprostředkovává hravou cestou.

Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou příručku pro učitele a zvukové nahrávky básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování.

Řízení školy online

Domino Český jazyk pro malé cizince 1

Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - učebnice Učebnice
Barevná učebnice zahrnuje materiál určený jednak pro prezentaci vybraných gramatických jevů, jednak slouží pro upevňování dovednosti poslechu s porozuměním. Dále přináší vizuální oporu pro nácvik komunikačních dovedností. Gramatická složka je do učebnice zapracována pomocí komunikačně upravených postupů audioorální metody, tj. učitel nikdy žákům nepředstavuje gramatický jev popisným způsobem, ale žáci si jej osvojují pomocí různých komunikačních aktivit.
eshop - možstevní slevy
(Základní cena: 315 Kč/ks)
 Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - pracovní sešit  

Pracovní sešit
Pracovní sešit představuje činnostní složku celého kompletu. Je do něj soustředěn materiál, se kterým žáci fyzicky manipulují, tj. dopisují, dokreslují, stříhají, lepí, apod. Pro každou lekci je v pracovním sešitě připravena hra Domino, podle které je celý učebnicový komplet pojmenován. Tato hra velmi dobře vyhovuje českému gramatickému systému a ve výuce češtiny jako cizího jazyka může žákům sloužit pro uvědomění si fungování flektivního principu češtiny v podobě předpon a přípon.

eshop - množstevní slevy
(Základní cena: 105 Kč/ks)
 Domino Český jazyk pro malé cizince 1 - Metodika  

Metodická příručka
Příručka podrobným způsobem popisuje, jak využít při výuce učebnici a pracovní sešit, detailně informuje učitele o gramatických jevech a způsobech jejich představení ve výuce, komentuje jednotlivé aktivity v učebnici a pracovním sešitě, navrhuje způsoby jejich provázání. Upozorňuje učitele na problematické oblasti gramatické, lexikální, komunikační i fonetické.

eshop - množstevní slevy
(Základní cena: 395 Kč/ks)

Domino Český jazyk pro malé cizince 2

 Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - učebnice

Učebnice
Barevná učebnice zahrnuje materiál určený jednak pro prezentaci vybraných gramatických jevů, jednak slouží pro upevňování dovednosti poslechu s porozuměním. Dále přináší vizuální oporu pro nácvik komunikačních dovedností. Gramatická složka je do učebnice zapracována pomocí komunikačně upravených postupů audioorální metody, při tomto výukovém postupu učitel žákům gramatické jevy nevysvětluje, ale žáci si je osvojují pomocí různých aktivit postavených na bázi strukturních drilů, ale i komunikačně zapojených konverzačních výměn.
eshop - množstevní slevy
(Základní cena: 305 Kč/ks)
 Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - pracovní sešit Pracovní sešit
Pracovní sešit představuje činnostní složku celého kompletu. Je do něj soustředěn materiál, se kterým žáci fyzicky manipulují, tj. dopisují, dokreslují, stříhají, lepí apod.
eshop - množstevní slevy
(Základní cena: 145 Kč/ks)
 Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - metodika Metodická příručka se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici se bude hodit nejen „češtinářům“, ale všem učitelům prvního stupně. Podrobně totiž popisuje, jak ve výuce užívat jednotlivé materiály, jak představit různé gramatické jevy a jak je představit ve výuce. Odkaz na stažení nahrávek naleznete v publikaci. eshop - množstevní slevy
(Základní cena: 421 Kč/ks)

Zdroj: Redakce Řízení školy


Diskuse - Počet příspěvků: 0

Archiv článků