Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinností, ostatní povinné nebudou, ale budou školám k dispozici. Pro práci s těmito systémy ve školách nabízí Česká školní inspekce vedoucím a pedagogickým pracovníkům praktická proškolení. Ta jsou koncipována jako přímá interaktivní instruktáž, při níž budou pedagogové v mobilních vzdělávacích centrech České školní inspekce pracovat přímo s konkrétními systémy (každý účastník bude mít k dispozici zapůjčené PC).

Školení budou organizována postupně ve všech regionech ČR prostřednictvím 4 mobilních vzdělávacích center a také ve 2 stálých vzdělávacích centrech v sídlech krajských inspektorátů ČŠI v Praze a v Olomouci.

Od 3. března 2014 bude ČŠI postupně nabízet:

  1. Jednodenní prezenční proškolení pro praktické využití elektronického systému iSET – modul školní testování 
  2. Jednodenní prezenční proškolení pro praktické využití systému iSET – e-learning v modulu školního testování 

Od 8. září 2014 bude ČŠI postupně nabízet:

  1. Jednodenní prezenční proškolení pro praktické využití systému iEPIS – modul pro práci se ŠVP 
  2. Jednodenní prezenční proškolení pro praktické využití platformy iPORTÁL – portál školy 

Podle svého výběru se může ředitel školy a/nebo jím nominovaní pedagogové zcela zdarmazúčastnit jednoho nebo více uvedených školení, a to v místě, které si účastníci sami zvolí. Vybrat si lze z nabídky měst uvedených v příslušném přihlašovacím formuláři a www.niqes.cz (města budou do seznamu postupně doplňována, tak, jak bude vzdělávání postupně organizováno, výčet měst, který se v danou chvíli zobrazí, tak není kompletním výčtem měst, v nichž bude vzdělávání realizováno, ale výčtem měst, v nichž je vzdělávání aktuálně organizováno), nebo využít stálá vzdělávací centra v Praze a Olomouci. Cílem je uspořádat vzdělávání postupně ve většině okresních měst České republiky.

První běh vzdělávání: 3. března - 15. května 2014

Zaměření: praktické využití elektronického systému iSET pro školní testování

Jde o variantu univerzální elektronické testovací platformy, prostřednictvím které bylo v posledních dvou letech prováděno ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Tento modul je určen pro realizaci testování žáků (včetně přístupu do databanky testových úloh) dle rozhodnutí ředitele školy či konkrétního pedagoga napříč ročníky a vzdělávacími oblastmi, přičemž výsledky budou k dispozici pouze dané škole, jejímu řediteli, učitelům, žákům a jejich rodičům. Tento kurz provede účastníky kompletním scénářem nasazení a využívání systému ve škole, tedy procesy od administrace uživatelů po přípravu a realizaci testů včetně tvorby svých vlastních úloh a testů. Účastník bude po ukončení schopen systém rutinně využívat ve všech funkčnostech, které systém poskytuje.

Další informace:

  • účast je zcela zdarma, zúčastnit se může i více pedagogů z jedné školy 
  • vzdělávání bude organizováno postupně ve většině okresních měst ČR 
  • praktická využitelnost pro práci školy i jednotlivých pedagogů 
  • jednoduché přihlášení prostřednictvím webového formuláře 

Termíny a místa konání prvního vzdělávacího běhu zaměřeného na práci se systémem pro školní testování

Vzdělávání zaměřené na práci se systémem pro školní testování bude od září 2014 nabízeno také v dalších okresních městech České republiky.

Veškeré další informace a pokyny pro přihlášení (elektronický formulář) jsou k dispozici na stránkách projektu www.niqes.cz v záložce „vzdělávání pedagogů“.


Diskuse - Počet příspěvků: 0