Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Co se vyvíjí v rámci projektu NIQES

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvíjí v rámci projektu NIQES elektronické systémy přímo využitelné školami a školskými zařízeními k usnadnění jejich běžných agend hodnocení výsledků vzdělávání, úprav ŠVP a správu školního webu. Některé z těchto systémů, resp. jejich modulů budou školami a školskými zařízeními využívány povinně k plnění zákonných povinností. Další jsou k dispozici, ale jejich využití povinné není. Aby bylo zavádění systémů do praxe škol maximálně usnadněno, nabídne ČŠI školám podporu.

Popis nových elektronických systémů

iSET – modul školní testování je aplikací navazující na systém pro národní zjišťování výsledků vzdělávání žáků, která je k dispozici školám. Aplikace umožní školám využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí nebo zadat a využít testy a úlohy vlastní. Systém je možné využít pro testování přímo v hodinách při výuce i pro domácí přípravu. Umožní školám, žákům i rodičům získávat dle vlastního uvážení zpětnou vazbu o jimi dosažené úrovni znalostí a dovedností.

iSET – e-learning v modulu školního testování je platforma pro distanční formu vzdělávání s návazností na školní testování. Umožní všem pedagogickým pracovníkům školy vzdělávat žáky distanční formou, využívat sdílené elektronické knihovny, zadávat domácí úkoly s kontrolními testy.

iEPIS – modul pro práci se ŠVP slouží k vytváření, editaci a úpravám ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí. Umožňuje zakládání ŠVP a jeho úpravy s provazbou na odpovídající kapitoly RVP, automatizovanou kontrolu učebních plánů a vnitřních vazeb ŠVP s využitím interaktivních nápověd formou metodických poznámek a příkladů dobré praxe.

iPORTÁL – portál školy je webový portál umožňující škole veřejně publikovat zvolené informace (vybavení školy, zaměření, zájmová činnost aj.), nebo rodičům vyhledávat školy dle těchto publikovaných údajů a obsahující redakční systém pro úpravy obsahu portálu samotnými uživateli, včetně možnosti vytvoření vlastní webové prezentace školy.

ČŠI nabízí přímou podporu školám k využití systémů ve třech formách:

1. Prezenční školení v 6 vzdělávacích centrech (2 stabilní – v Praze a Olomouci, 4 mobilní – v krajských a okresních městech) je koncipováno jako interaktivní seminář umožňující všem účastníkům získat pod vedením zkušených lektorů praktické dovednosti při práci s novými elektronickými systémy. Postupně nabídneme čtyři vzdělávací témata odpovídající 4 elektronickým systémům, vždy pro 15 účastníků (max. 4 z každé školy). Časová dotace každého semináře je 8 hodin. Celková kapacita připravovaných školení je 20 000 účastnických míst. Informace o termínech a místech školení a přihlášení zde.

Školení budou realizována od 3. března 2014 do 15. května 2015.

2. Prezenční konzultace ve školách

Od dubna do června 2014 bude cca 100 konzultantů nabízet základní orientační informace týkající se všech 4 systémů. Výběr škol provádí sami konzultanti.

3. E-learningové kurzy

V rámci projektu bude vyvinuta e-learningová platforma a obsahové náplně pro distanční formu vzdělávání ve všech 4 uvedených systémech, která bude přístupná všem pedagogickým pracovníkům.


Diskuse - Počet příspěvků: 0