Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

CERMAT zveřejnil klíče správných řešení maturitních testů

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Správná řešení úloh didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci jarního termínu maturity 2013, jsou k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání (Maturita 2013 – jaro). Maturanti si tak mohou sami ověřit, jak byli při řešení testů úspěšní, ještě před tím, než obdrží oficiální výsledky od ředitele školy.

Klíče správných řešení jsou zveřejněny na základě výsledků jednání validačních komisí CERMATu. Validační komise, s výjimkou komise pro český jazyk a literaturu, konstatovaly, že jak jednotlivé úlohy, tak i celé testy splňují podmínky plnit funkci validních zadání maturitní zkoušky. Validační komise českého jazyka a literatury rozhodla o úpravě hodnocení jedné úlohy v testu z českého jazyka a literatury. Podrobný komentář validační komise přinášíme níže. Protokoly z jednání validační komise k jednotlivým testům budou zveřejněny ve středu15. května na stejném místě jako testy a klíče správných řešení.

Zdůvodnění rozhodnutí o úpravě klíče správných řešení

Úloha 21

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 21  


Nemohl jsem tomu ani uvěřit. Seděl tam, na rohu ulice Na Můstku, obklopen skupinou dívek v krátkých sukních, neustále se chichotajících, které mu visely na rtech. Pán tvorstva, nejvýznamnější ze všech. Abyste se z něj, děvčata, nezbláznily, pomyslil jsem si.


(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)


 2 body


21 Ve které z následujících oblastí je ve výchozím textu chyba?


A) psaní přímé řeči

B) psaní velkých písmen
C) psaní skupin mě/mně
D) shoda přísudku s podmětem

Žák měl určit oblast, v níž je ve výchozím textu chyba. Validační komise dospěla k závěru, že úloha 21 neobsahuje ani jednu správnou odpověď. Předpokládanou správnou odpovědí byla možnost D) shoda přísudku s podmětem („abyste se z něj, děvčata, nezbláznily“).

Při konstrukci úlohy autoři vycházeli z akademických Pravidel českého pravopisu (Academia, 2003), tato Pravidla neuvádějí, že by v uvedeném případě bylo možné napsat ve shodě přísudku s podmětem při použití 5. pádu dvě rovnocenné koncovky - jak „děvčata nezbláznila“, tak „děvčata nezbláznily“. Školní vydání Pravidel českého pravopisu (Fortuna, 1999) však kurzivou v poznámce uvádějí, že lze použít obě zmiňované koncovky rovnocenně, a dokládají tento princip na konkrétním příkladu: „Co jste nám, děvčata, připravily (nebo připravila)?“

Vzhledem k tomu, že se jednotlivá vydání Pravidel českého pravopisu neshodují ve vymezení shody přísudku s podmětem podle smyslu, a to při užití 5. pádu, a také na základě stanoviska Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český A. V. ČR dospěla validační komise k závěru, že je nutné považovat obě uvedené možnosti („abyste se z něj, děvčata, nezbláznily“ i „abyste se z něj, děvčata, nezbláznila“) za správné, a tedy je třeba konstatovat, že výchozí text neobsahuje žádnou chybu.

Poměrně často voleným distraktorem byla možnost A) psaní přímé řeči. Ve výchozím textu se ale jedná o neznačenou přímou řeč (jinak také: nevlastní přímou řeč), kterou je vyjádřen vnitřní monolog. Ani tato alternativa tedy neoznačuje oblast, ve které je ve výchozím textu chyba.


Diskuse - Počet příspěvků: 0