Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Červenec 2022

Otevřený článek: Jak může lídr podpořit učitele, aby si kladli i náročné cíle

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

To, jak dobře dokáží učitelé spolupracovat a využívat spolupráci ve prospěch lepšího učení svých žáků, je ovlivněno mnoha faktory. Záleží na podmínkách (např. úpravě rozvrhu) i způsobu, jak spolupráce probíhá – zda například není pouze sdílením za...

Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo...

Zapojte se do programu Active Citizens: Chráníme klima

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Člověk v tísni

Program je určen učitelům, studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol z celé ČR (především 8. a 9.třída) a proběhne ve školním roce 2022/23. 

Rozdělení obsahu vzdělávání na jádrový a rozvíjející nedává smysl.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: EDUin

Ministerstvo školství má do konce července schválit dokument Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Expertní panel, který směry připravoval, navrhuje jako jednu z možností, které může nové kurikulum obsahovat,...

Zkoumání vlastní praxe prostřednictvím spolupráce a náročných rozhovorů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Jana a Adéla pracovaly párově po celý školní rok. Jednou týdně vedly společnou hodinu češtiny, která se zaměřovala na rozvoj čtenářské kompetence žáků v šesté třídě, kde je Jana třídní. Adéla vedle toho vyučovala sama v paralelní šestce.

Odmítání při zápisech, málo výuky češtiny a volnočasových činností. Výzkum popsal problémy ve vzdělávání očima ukrajinských rodičů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: PAQ Research

Série výzkumů Hlas Ukrajinců v Česku, společnost PAQ Research ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR

Přechod absolventů středních škol na trh práce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Národní pedagogický institut České republiky vydal publikaci Přechod absolventů středních škol na trh práce. Publikace přináší výsledky 1. etapy dlouhodobého průzkumu zaměřeného na sledování úspěšnosti absolventů odborných škol na trhu práce, resp...

Otevřený článek: Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Naši žáci se bez ohledu na to, jaké mají zázemí, potřebují naučit stále komplexnějším dovednostem, aby dobře zvládali život v propojeném a nepřehledném světě. Učitelé jsou pro ně nejdůležitějším faktorem úspěchu ve škole. Dobrý učitel může dokonce...

Do českých škol se nepřihlásila skoro polovina ukrajinských dětí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Novinky.cz

Po jednání vlády s hejtmany oznámil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, že čísla z přijímacích řízení jsou nižší, než vláda předpokládala.

Budoucí výzvy a transformace trhu práce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

„Future jobs“ a „future skills“

Otevřený článek: Spolupráce mění výuku a zlepšuje učení dětí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Pokud chceme, aby se naši žáci učili lépe, nezbývá nám než zlepšit naši práci – práci učitelů a pedagogických lídrů. Nikdo jiný než my, pedagogové, nemá větší vliv na to, jak se děti ve škole učí a jak se jejich učení může zlepšovat.

Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: EDUcentrum, z. ú.

Součástí této publikace jsou kromě metodické části také metodické listy zaměřené na rozvoj aktivního občanství, mediální gramotnosti, kritického myšlení, pozitivního klimatu třídy u žáků SŠ.

Jak na školách řešit IT správu?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Dne 8. června proběhla panelová diskuse na téma IT správa na škole, která poskytla expertní pohled na dané téma a přinesla informace zejména pro základní a střední školy. 

Prázdninový provoz U-linky (Ukrajina-linky)

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

V období od 1. 7. 2022 do 21. 8. 2022 bude provoz metodické linky Středního článku MŠMT k problematice ukrajinské migrace omezen na ÚTERÝ 9-15 hod.

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

- pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ

Záznam webináře k dotacím na vybudování a úpravy zahrad a venkovních areálů v přírodním stylu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: sfzp

Příjem žádostí: 10/2022 – 11/2022; dokončení projektů: nejpozději do 12/2025

Pročtené léto přináší (nejen) dětským čtenářům inspiraci na každý prázdninový týden

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Mravenčí chůva

Druhým rokem připravuje projekt Mravenčí chůva českou verzi dlouhodobé prázdninové aktivity nazvané Pročtené léto. Dětem, rodičům i učitelům či knihovníkům přiblíží každý prázdninový týden řadu tipů pro letní čtení k vybraným tématům.

Otevřený článek: Systémová podpora wellbeingu ředitelů škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Již druhým rokem jsme v situaci, která od ředitelů škol vyžaduje neustálou adaptaci na měnící se podmínky bez možnosti dostatečné přípravy na přicházející změny. Pandemii a s ní spojená omezení plynule vystřídala krize uprchlická. Obdobně jako v p...

Otevřený článek: Individualizovaný wellbeing (aneb nedívejme se na všechny stejně)

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Wellbeing je termín, který se začíná objevovat ve slovníku vedoucích pracovníků, a tedy i ředitelů škol a školských zařízení. Co wellbeing představuje? A jak dosáhnout jeho naplnění u dovednostně, zkušenostně i věkově rozdílných pracovníků? Zapoje...

Otevřený článek: Daniel Stach, moderátor a popularizátor vědy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Diváci ho znají jako toho sympaťáka z ČT24, který se snaží lidem ukázat, že věda je všude kolem nás. Popularizuje vědu fakticky a vědecky správně, ale zároveň tak, aby ji diváci pochopili. Moderátor České televize Daniel Stach: o školních létech, ...

Nabídka práce

Archiv článků