Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Březen 2022

Kapacity mateřských a základních škol - dotazník

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ve dnech 28. března až 7. dubna 2022 proběhne v systému sběru dat mimořádné šetření ke kapacitám mateřských a základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. Data budou vyplňovat jednotlivé mateřské a základní školy bez ohledu na ...

Workshop zdarma - komunikační dovednosti

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: KAMV

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo následující informaci především pro vedení škol, aby vyjasnilo možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka.

U nás pomáhali taky

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: JSNS

Proč ruská propaganda využívá ve své rétorice hrozby fašismu? Co mají společného propagandistické citace vzniklé v různých historických obdobích? Lekci ke krátkému filmu Karla Strachoty jsme rozšířili o aktuální sestřih záběrů z ruské invaze na Uk...

Wellbeing ve škole ke stažení zdarma

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

K výročí narození Jana Amose Komenského vám otevíráme březnovou přílohu Učitelského měsíčníku - Wellbeing ve škole. Krásný Den učitelů! Vaše redakce Řízení školy

Kurz vedení lidí pro vedoucí vychovatelky

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: KAMV

Kurz je zdarma v rámci projektu iKAP II.

Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

MŠMT ve spolupráci s NPI připravilo pro mateřské a základní školy česko-ukrajinské vzory žádostí o přijetí ke vzdělávání a vzory informace o přijetí či nepřijetí. Správní řízení je vždy vedeno v úředním jazyce, tedy v českém jazyce. Doporučujeme, ...

Studio JSNS: Živé vysílání pro školy, ve kterém mohou žáci a studenti pokládat odborníkům otázky k válce na Ukrajině

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: JSNS

Vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni spouští od pátku 25. března pravidelné živé vysílání pro školy, které je určené studentům středních škol a žákům 2. stupně základních škol. 

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority s...

Ukrajinský vzdělávací systém a distanční vzdělávání pro Ukrajince

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

MŠMT ve spolupráci s ukrajinským ministerstvem školství a Velvyslanectvím Ukrajiny připravilo přehled vzdělávacího systému na Ukrajině v porovnání s českým vzdělávacím systémem a také informace k aktuálně probíhající distanční výuce. Informace moh...

Právní a daňová specifika zaměstnávání občanů z Ukrajiny

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Wolters Kluwer ČR

Stávající situace a rostoucí počet osob z Ukrajiny na našem území vytváří nové výzvy pro zaměstnavatele a pracovní trh. K jejich řešení z pohledu pracovněprávní problematiky i daňových souvislostí jsme pro vás připravili tento webinář.

IT guru - poradci pro digitalizaci škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

MŠMT díky Národnímu plánu obnovy posílá finanční prostředky na digitalizaci škol, a to konkrétně na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků a pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné ž...

Metodická informace pro školská poradenská zařízení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Tento metodický materiál doporučuje postupy pro školská poradenská zařízení (dále ŠPZ) v souvislosti s poskytováním poradenských služeb žákům z Ukrajiny. Poradenské služby ze strany ŠPZ budou poskytovány pouze ve výjimečných případech, a to u žáků...

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Schematicky pojaté informace o zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace: Pracovní situace - Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny.

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 2

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Pokračování od § 5 - 1. část naleznete zde

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zaříze...

Začalo veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Expertní panel, ve kterém jsou zastoupeni učitelé, ředitelé, akademici a zástupci oborových asociací ve vzdělávání, připravil dokument Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

MPSV vyhlašuje první výzvu v rámci Národního plánu obnovy zaměřenou na podporu budování nových dětských skupin

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: M/SV

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje v rámci Národního plánu obnovy výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty na budování nových dětských skupin, ať už výstavbou nových budov, nákupem nebo rekonstrukcí budov tak, aby tyto obj...

Domino Český jazyk pro malé cizince

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který dětem zp...

„Lázně pro ředitele škol“ - online konference

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Pojďte s námi strávit příjemné chvíle v online lázních. Nechte školní starosti na jindy, vypněte si služební telefon, najděte si místo, kde na vás nikdo nebude klepat nebo Vás rušit a a odevzdejte se péči lázeňským odborníkům.

Nabídka práce

Archiv článků