Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Leden 2022

ČŠI: Informační magazín

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI.

Vysoká absence zaměstnanců a KHS školu neuzavřela?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Informujte o situaci zřizovatele a požádejte MŠMT o "mimořádné prázdniny" formou žádosti o odlišnou organizaci školního roku.

Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Ve školním roce 2021/2022 je jediným zdrojem pravidel, která určují získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, školní řád. Školní řád nelze „vypnout“ právním předpisem.

Ukončení karantény zaměstnance

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V případě negativního výsledku PCR testu a absenci příznaků onemocnění karanténu KHS ukončí a zaměstnanec se vrací do práce.

Testování ve školách a školských zařízeních od 31. ledna

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Novinka: Ochranná lhůta 30 dnů po prodělaném covidu

Otevřený článek: Když mají učitelé zázemí a podporu, rozvíjejí sebe i své žáky

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V listopadu 2021 pořádalo Centrum kognitivní edukace – Cogito desátou mezinárodní konferenci o vzdělávání. Čestným hostem této akce byl profesor Lou Falik. Pokud jste někdy drželi v ruce knihu od Reuvena Feuersteina, pak mezi spoluautory vždy figu...

Integrace dětí s odlišným mateřským jazykem

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Nový podcast Zapojme všechny

Senát o mimořádném volnu ve školách kvůli koronaviru rozhodne 3. února

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: České noviny

Až deset dní mimořádného volnanebo zavedení distanční výuky

Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: O M E P

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu vyhlašuje další projekt a soutěž s finančním ohodnocením pro rok 2022

Otevřený článek: RVP - Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Národní pedagogický institut naplánoval sérii konferencí a workshopů, kde může téměř kdokoliv rozebírat s členy expertních panelů jednotlivá témata velké revize RVP ZV (malá revize proběhla nedávno se zaměřením na digitální kompetenci a novou Info...

Otevřený článek: Shrnutí zjištění veřejného ochránce práv týkajících se školních družin

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti v oblasti školství zaznamenává i stížnosti týkající se školních družin. Často jde o stížnosti zákonných zástupců dětí, které nebyly z různých důvodů přijaty do školní družiny. Krátké shrnutí zjištění ochr...

Přehled MZCR: Karanténa a izolace - Jaká jsou pravidla?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MZCR

Často se ptáte, na jak dlouho a za jakých okolností jde člověk do karantény či izolace, případně jaké jsou podmínky jejich ukončení. Zde je jasný přehled, jak to je.

Soutěžme a buďme nejlepší!

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V minulém díle motivačního seriálu jsme sledovali typy zaměřené na vztahy: obránce, přítele a hvězdu. To jsou lidé, kteří si váží pohody v kolektivu a velmi si cení loajality. Dnes se zaměříme na další motivační skupinu, kterou jsou lidé soustředě...

Otevřený článek: Systémový přístup jako spolehlivý průvodce otevřených a zodpovědných škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Kultura si dává strategii k snídani. Výrok Petera Druckera, který je nejen populární, ale navíc i pravdivý. Kultura je jakýsi univerzální multiplikátor, který ovlivňuje veškeré další aktivity a snažení.

Otevřený článek: Profesní bádání jako cesta k lepším výsledkům učení žáků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Také vás zneklidňuje, že kolem nás každou chvíli vyskočí nějaký nový odborný termín, který vyžaduje naši pozornost? Přestože se často ukáže, že jde o jiné pojmenování něčeho důvěrně známého, stojí za to nová témata prověřit a ne jen nad nimi mávno...

Dětem cizinců brání ve studiu čeština, vzdělání často nedokončí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

Ministerstvo školství hledá cestu, jak žákům cizincům na středních školách a učilištích pomoci.

Jak vypadá ideální škola po covidu?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

„Školní řád vychází z platné legislativy, především ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů...“ slyším během zdlouhavého čtyřhodinového výkladu školního řádu. Sedím uprostřed zaplněné třídy a tuto větu slyším po třinácté. Už třináct...

Otevřený článek: Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou...

Otevřený článek: Povídky, komiksy a videokurzy vhodné pro výuku internetu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Revidované rámcové vzdělávací programy pro základní i střední odborné vzdělávání kladou znatelný důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Už žáci prvního stupně základní školy budou nově vedeni k dosahování očekáváných výstupů informatického c...

Kontakty na KHS pro období 21. – 26. 1. 2022

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Vzhledem k rychle rostoucím počtům případů potvrzeného onemocnění covid ve školách a školských zařízení a s ním souvisejícím trasování rizikových kontaktů Ministerstvo zdravotnictví připravilo na žádost MŠMT seznam kontaktů Krajských hygienických ...

Nabídka práce

Archiv článků