Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - 2020

„Nestůjte dítěti za zadkem,“ radí psycholog.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Rozhlas.cz

Jak sebe i děti připravit na návrat do škol?

#UčímeSeNaDálku pomáhá školám a učitelům

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Nadace O2  a  Ministerstvo školství  přináší v rámci projektu  O2Chytráškola.cz  nejucelenější interaktivní návod, jak co nejefektivněji na distanční vzdělávání.

10 otázek a odpovědí o koronaviru pro školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Holubova advokati s.r.o.

Souhrn toho nejdůležitějšího od Holubova advokati s.r.o.

15 praktických rad jak na vyučování přes videokonference

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Učitel naživo, z. ú.

Na základě vlastních pedagogických zkušeností získaných ve výuce při vzdělávání na dálku jsme sestavili tipy pro pořádání výukových videokonferencí, které se nám osvědčily.

18. listopadu 2020 1., 2. ročníky ZŠ, přípravné třídy ZŠ, žáci škol speciálních

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Návrat žáků do škol

26. - 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. 

50x opiš větu...

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Školní poradenství v praxi

Ještě stále se ve školní praxi setkáváme s tím, že učitel po nějakém opakujícím se nebo výraznějším prohřešku nechá dítě (případně skupinu dětí i celou třídu) napsat desetkrát, padesátkrát, či dokonce stokrát větu, která obsahuje vyjádření, co (ne...

73 dobrovolníků z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pomáhá školám a žákům se vzdálenou výukou

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČVUT

Online doučování v matematice a dalších předmětech, konzultace rodinám i správcům školních sítí, zajištění workshopů a počítačového vybavení – to jsou konkrétní formy pomoci, které dobrovolníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) zajišťují pro š...

9. ročník základních škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Příprava na příjímací zkoušky na střední školy

A is for App – projekt Erasmus + nabízí možnost mezinárodního online semináře

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: DYS-centrum

Projekt A is for App se věnuje využívání aplikací pro podporu plynulého čtení, z České republiky je v projektu zapojena Fakulta humanitních studií Univerzity pod vedením doc. Gabriely Seidlové Málkové, DYS-centrum Praha pod vedením doc. Lenky Krej...

Absolventi stipendijní akademie MenART připravují online koncert do programu Pražského jara na 15. května

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MenArt

Mezinárodní festival Pražské jaro nabídne ve svém programu koncert mladých talentů základních uměleckých škol Salon ZUŠ. Absolventi klasického oboru II. ročníku akademie uměleckého vzdělávání MenART, která nabízí nadaným žákům a jejich pedagogům m...

Adaptace žáků po návratu do školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Co žáky ohrožuje a jak je podpořit

ADHD - konkrétní typy v praxi

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Pasparta

Online setkání s Markétou Závěrkovou - 7. dubna 2020 19:30 - 20:30

Adresnou podporu Národního pedagogického institutu školy vítají

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Předprázdninové vydání Speciálu (nejen) pro podporu výuky na dálku je zaměřeno na problematiku podpory žáků ve využívání technologií, rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti a na zkušenosti a příklady dobré praxe z adresné podpory, ...

Akademie pro rodiče nadaných dětí

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Qiido

Nadační fond Qiido, který se dlouhodobě věnuje identifikaci a podpoře intelektově nadaných dětí, dnes zahájí desetidílný cyklus online seminářů s názvem Akademie pro rodiče. Ti by měli jejich prostřednictvím získat klíčové informace k péči, vzdělá...

Akce a semináře (nejen) venku

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Vzdělávací centrum TEREZA

Setkání venku inspiruje víc.

Aktualizovaná verze - Soubor hygienických pokynů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Aktualizace - základní školy, základní školy spec., střední školy, konzervatoře Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že na přelomu dubna a května připraví soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy. Ministr školství R...

Aktualizované informace pro školy ke koronaviru

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, k...

Aktualizováno!!! Doporučení pro školy ke koronoviru

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto...

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Vlada.cz

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru ve světě Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organi...

Nabídka práce

Archiv článků