Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Leden 2017

První setkání členů DigiKoalice a zapojených

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Dne 26. ledna 2017 se na MŠMT uskutečnilo společné jednání členů České národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice) a zájemců o aktivity této platformy. Přibližně 50 účastníků akce se seznámilo se sítí národních digitálních koal...

Přehled vybraných informací a zajímavostí ze zahraničí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce nabízí všem zájemcům o problematiku vzdělávání přehledy vybraných informací a zajímavostí ze zahraničních elektronických zdrojů. Zpracovávány jsou zejména vybrané informace z oblasti hodnocení kvality procesů ve vzdělávání (n...

PISA, TIMSS a česká vzdělávací politika: K evidence based policy daleko

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: EDUin.cz

Publikujeme zápis a obrazový záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Chceme aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS? Debata se konala 19. ledna, účastnili se jí Darina Jirotková, H-mat; Pedagogická fakulta UK, Kate...

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Nedílnou součástí výuky cizích jazyků v rámci neformálního vzdělávání je síť jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Tyto školy jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení http://rejskol.msmt.cz. Jejich činnost se řídí zákonem č. ...

Letošní rok bude pro digitalizaci vzdělávání přelomový

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDULAB

Konference, odborné semináře, školení pro pedagogy mateřských, základních i středních škol, příprava studentů pedagogických fakult na budoucí povolání, vydávání odborných publikací, to jsou aktivity, které v rámci svých projektů realizovala v průb...

Mladí a aktivní. Debata s výraznými osobnostmi nastupující generace

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: JSNS.cz

Ve středu 1. února pořádá Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, ve spolupráci s Centrem současného umění DOX panelovou debatu mladých lidí, kteří se aktivně angažují ve veřejném prostoru a politice. Mezi panelisty b...

Reakce: Společné vzdělávání šité až příliš horkou jehlou?

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Společné vzdělávání šité až příliš horkou jehlou? Nebo neochota měnit rutinu a stereotypy?

V novém školním roce dozná změn kariérní řád

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V novém školním roce 2017/2018 vstoupí v platnost nový kariérní řád, který do budoucna upraví kariéru učitelů. Ta by měla postupovat ve třech stupních, v rámci nichž budou učitelé také odměňováni. Na pozvání hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka...

Irena Ropková: Praha by potřebovala na investice do školství osm miliard

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Euro.cz

Někde je míst dost, jinde se jich nedostává. Základní školy chybí v místech, kde developeři postavili bytové komplexy bez občanské vybavenosti. Radní pro školství Irena Ropková by byla ráda, kdyby byla v zákoně ukotvena jejich povinnost stavět spo...

Společenská soudržnost, podpora veřejného školství a vzdělávací inovace

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

 S ohledem na aktuální společenskou situaci i stav vzdělávací politiky si obecně prospěšná společnost EDUin stanovila pro rok 2017 tři hlavní témata, která chce podporovat ve veřejné debatě i prostřednictvím projektů, na nichž se podílí.  Chce sle...

Nejprodávanější knihy 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Řízení školy

Průvodce školní inkluzí a Ze zkušeností dětského psychologa

STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Seminaria

Společnost Seminaria pořádá 22. března 2017 v Praze celostátní konferenci na téma STOP šikaně ve škole, která je určena zejména pro vedení základních a středních škol, ale i pro metodiky prevence a výchovné poradce těchto škol. Na odborné akci mim...

MŠMT rozdělilo krajům zvýšené finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 20. lednu rozdělilo krajům finanční prostředky, a to ve výši téměř 93 miliard korun. V rozpočtu pro rok 2017 je mimo jiné zahrnuto průměrné zvýšení objemu peněz pro ohodnocení učitelů o 8 procent a pr...

Dopad vzdělanostní propasti na současnou politiku

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NUV

Ze všech možných propastí rozdělujících společnost v roce prezidentských voleb v USA a brexitu Velké Británie se vzdělání stalo propastí rozdělující voliče na dva čím dál víc znepřátelené tábory. Jsou zde sice i další faktory (rasa, pohlaví, věk),...

Profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: VISK

Vzdělávací institut Středočeského kraje je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, která je zařazena v Národní soustavě kvalifikací. 

Ministryně: Na sport chceme v příštím roce 7,5 miliardy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová oznámila plán prosadit do rozpočtu na rok 2018 navýšení podpory sportu na 7,5 miliardy korun. Má tak pokračovat narůstající trend posledních let, když ještě v roce 2016 činila tato podp...

Ministryně jednala se zástupci školských asociacích o navýšení rozpočtu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová jednala se zástupci školských asociací, hlavním tématem bylo navýšení rozpočtu a kariérní řád. Odborníci podpořili záměr ministryně na postupné navyšování rozpočtu v následujících třech...

Společné vzdělávání je přirozená věc: J. ZADRAŽIL

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

„Míra inkluze podle mne ukazuje celkovou vyspělost společenství, které ji provádí. Je to věc prospěšná oběma stranám,“ říká divadelní, filmový a seriálový herec Jan Zadražil.  „Společné vzdělávání dává možnost necítit se odstrčeným, stigmatizovaný...

ČOSIV: Vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením (LMP) v datech

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: EDUin

Počet dětí s LMP v ČR stále klesá – v roce 2016 se jednalo o přibližně 12 500 žáků, z čehož bylo 15 % individuálně integrováno v běžných třídách. ČR se tak postupně celkovým počtem žáků s LMP přibližuje celosvětovému průměru (1,8 % žáků s mentální...

První dvě místní konference projektu SRP slavily úspěch

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

První dvě místní konference absolvovali 18. a 19. ledna 2017 experti projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. V Ostravě a den poté v Olomouci naplánovali bohatý program. Úspěch měl jak dopolední blok obecných informací o SRP...

Nabídka práce

Archiv článků