Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Červen 2016

Co a proč se zlepšilo za pět let existence státních maturit

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: EDUin

I když letos pozornosti dominují především úlohy v maturitních testech a porušení zákona, je dobré připomenout, jakými zásadními změnami z hlediska maturantů a jejich informovanosti o podobě a výsledcích zkoušky prošla státní maturita od svého vzn...

1. zasedání nové Rady pro velké infrastruktury

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŚMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová uvítala dnes odpoledne v roli předsedkyně Rady pro velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace její členy na 1. zasedání v nově konstituovaném složení.

Ministryně školství Kateřina Valachová navštívila NIDV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

V rámci svých plánovaných návštěv ostatních přímo řízených organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zavítala ve středu 29. června 2016 ministryně školství Kateřina Valachová v doprovodu svých náměstků Stanislava Štecha, Václava Pícl...

MŠMT k nepravdivým informacím deníku Blesk

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŚMT

MŠMT včera požádalo šéfredaktora deníku Blesk o úpravu textu, ve kterém paní redaktorka nepravdivě informovala o tom, jak bude financované společné vzdělávání. Na žádost nepřišla žádná reakce a ani nebyla vzata v potaz. Proto uveřejňujeme dopis v ...

Prohlášení Unie školských asociací ČR – CZESHA

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Unie CZESHA

Unie školských asociací ČR – CZESHA se na svém mimořádném zasedání dne 27. 6. 2016 v Praze jednoznačně připojila k „Výzvě AŘG ČR ředitelkám a ředitelům základních a středních škol“ ze dne 23. 6. 2016. Platové poměry v českém školství jsou ostudou ...

Poslanecká sněmovna schválila zákon na podporu sportu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Poslanecká sněmovna dnes schválila Zákon na podporu sportu.  Zákon si klade za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků.

ČŠI provedla první návštěvy zařízení pro institucionální výchovu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V období od června 2016 do ledna 2017 provede Česká školní inspekce inspekční činnost ve všech zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Půjde celkem o 58 zařízení, da...

Metodický pokyn ke svazkovým školám

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Průvodce a metodický návod navazuje na materiály, které byly připraveny a vydány MŠMT v letech 2009 a 2012, a to jako doplněk argumentačního průvodce „Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnost volby“. Průvodce představuje tzv. „svazkov...

MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zje...

Vysvědčení je „známkou“ spolupráce mezi rodiči, dětmi a učiteli

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Linka bezpečí

S koncem školního roku se zvyšuje počet hovorů, kdy se děti na Linku bezpečí obracejí ze strachu z vysvědčení a reakce rodičů. Nutné je však pátrat po příčinách špatných známek a vysvědčení brát jako výsledek nejen dítěte, ale i rodiče a učitele.

Reakce MŠMT ke kontrolní akci NKÚ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) alokuje ...

Vláda schválila navýšení peněz na platy učitelů o 8 procent

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vláda schválila osmiprocentní růst platů učitelů. Z toho platové tarify by měly stoupnout o šest procent. Celkem se jedná o 5,5 mld. Kč navíc. Peníze na platy dalších pracovníků ve školství se zvýší o pět procent, přičemž v tarifech se zvýšení pro...

Z OP VVV půjde na společné vzdělávání více než miliarda

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhodnotil projektové žádosti předložené do výzvy Inkluzivní vzdělávání. Výzva byla zaměřena na společné vzdělávání v mateřských školách, pr...

Střední školy: Změny v oblasti společného vzdělávání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo základní informace pro střední školy a konzervatoře v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace, tak využití a financování podpůrných opatření.

Diskriminací učňů s maturitou jde vláda proti vlastním záměrům

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: EDUin

Snaha odradit od maturitní zkoušky učně jde ve svých důsledcích proti snaze vlády vycházet vstříc zaměstnavatelům, kterým se nedostává kvalifikovaných zaměstnanců. Právě o vyučené s maturitou je mimořádný zájem. Proto je nepřijatelné, aby maturitn...

Školy stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli: výzkum projektu P-KAP sledoval situaci škol v krajích

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Podrobnou analýzu situace a potřeb škol ve všech krajích České republiky zpracoval pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání tým projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Výsledky šetření pomohou určit priority krajů a škol v oblast...

Rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti - sekundární analýzy výsledku PISA

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA zaměřenou na rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti.

Tisková zpráva: Hovorčovice, Kunratice, Nový Jičín. Soutěž sCOOL web zná vítěze

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Letošní ročník celostátní soutěže školních webů sCOOL web 2016 skončil. Na závěrečné odborné konferenci byli vyhlášeni vítězové. Za rok od existence kritérií školního webu se stránky podstatně vylepšily, čím dál víc se ale otevírají nůžky mezi nej...

Vláda schválila reformu financování regionálního školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vláda dnes schválila změny ve financování regionálního školství. Od roku 2019 tak školy nebudou financované pouze podle počtu žáků. Financování se bude odvíjet od počtu odučených hodin, který vyžaduje daný vzdělávací program. Maximální rozsah určí...

Etická výchova v předškolním, základním a středním vzděláváním

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na vzdělávání v oblasti etické výchovy.

Nabídka práce

Archiv článků