Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Únor 2016

Průvodce upraveným RVP ZV od září 2016

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Národní ústav pro vzdělávání připravil a na stránkách rvp.cz zveřejnil metodickou pomůcku Průvodce upraveným RVP ZV. Materiál je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům školních vzdělávacích progra...

Školy se mohou hlásit na informační semináře ke společnému vzdělávání a OP VVV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Semináře se uskuteční od dubna do června 2016 ve všech krajích ČR.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vydává Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016.

MŠMT vydává upravený RVP ZV

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Jde o další z kroků, které pomůžou dětem a školám při realizaci společného vzdělávání.

Tradiční státní zkoušky z grafických disciplín se vrací, první termíny budou v dubnu

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Možnost složit státní zkoušku z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky vymezuje vyhláška ministerstva školství, která včera vstoupla v platnost. Očekává se zájem až pěti tisíc uchazečů o zkoušky – jak současn...

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s AS a vysoce funkčním autismem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a možnostmi jejich kompenzace. Stěžejní část kurzu je věnována praktickým nácvikům sociál...

Volný čas a rozvoj hry u dítěte s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Jednodenní seminář je zaměřen na volný čas a rozvoj hry u dětí s poruchami autistického spektra jako prostředek pro rozvoj komunikace a sociálních vztahů. Péče o nejmladší děti s PAS se mnohdy zaměřuje především na rozvoj komunikace a rozvoj praco...

Řeč a problematika komunikace u osob s poruchami autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Kurz pro logopedy a speciální pedagogy, kteří se zabývají komunikační terapií, ev. pro rodiče dětí s PAS s deficitem komunikačních dovedností.

Vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v integraci (včetně návštěvy třídy)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří přímo pracují s dětmi s autismem či jinou poruchou autistického spektra, zejména s dětmi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, které jsou integrovány v běžných základních a stř...

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2016 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský záko...

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění...

Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT v souladu s  Koncepcí podpory_rozvoje_nadani_2014-2020.pdf vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let.

Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT v souladu s  Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020   schválilo dne 9. února 2016 rozdělení státních dotací v programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol, kterým jsou finančně podpořeni organi...

Ministryně podporuje požadavek na zvýšení platů pedagogům

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes na tiskové konferenci představila návrh kariérního řádu učitelů. Zároveň podpořila návrh školských odborů na zvýšení platů učitelů o 10 %, což by podle propočtů znamenalo pro státn...

Malotřídky 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Wolters Kluwer, EDUin

Nakladatelství Wolters Kluwer společně s EDUin pořádají specializovanou konferenci pro malotřídky. Ceníme si toho, že ač trochu opomíjené, přesto vykonávají malotřídní školy spoustu záslužné práce.

Nabídka práce

Archiv článků