Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Leden 2016

Asistenti asistentům

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Seminář se zaměřuje na systém práce asistentů pedagoga. Této pracovní pozici se bude věnovat jak obecně, tak konkrétně. Je určen zejména asistentům pedagoga, kteří budou seznámeni s potřebnými legislativními normami, s formálními náležitostmi spoj...

Cvičební jednotka pro děti s poruchami autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Absolvent kurzu bude umět vytvořit cvičební jednotku s ohledem na úroveň dítěte s poruchami autistického spektra. Jedná se o praktickou ukázku využití principů vizualizace a struktury při sportovní hře nebo při nácviku gymnastického prvku (např. k...

Dítě s autismem ve třídě

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Vzdělávací program Dítě s autismem ve třídě se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s uvedenou diagnózou do běžných základních škol. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci. Za všechny j...

Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Jednodenní seminář pro pedagogy běžných i speciálních mateřských škol. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dětem s poruchami autistického spektra (PAS), účastníci se seznámí s možnostmi využití principů strukturovaného učení při v...

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli ...

Konference: Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: OMEP

OMEP Česka republika zve na konferenci s názvem „Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje

Ministerstvo školství posílí zajištění míst pro děti v mateřských školách

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Novela školského zákona, kterou dnes projedná Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu, obsahuje kromě dalších změn i zavedení nároku na přednostní přijetí dítěte do mateřské školy nejen pro děti, pro ...

Ministryně Valachová představila priority pro rok 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes na první letošní tiskové konferenci představila priority úřadu pro rok 2016. K aktuálním tématům se vyjádřili také náměstci ministryně.  

MŠMT předložilo návrh nařízení vlády, které zachová praktické vyučování na středních školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá do zkráceného meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Normativy soukromých škol na rok 2016

Kategorie: Soukromé školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2016 pro účely poskytování dot...

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování. Dále poskytne informace, jak je tř...

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT - KÚ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Dokument čj. MSMT-45553/2015 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2016 v úrovni MŠMT – KÚ.

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Stanovení výše republikových normativů 2016 vychází z materiálu čj. MŠMT - 45553/2015 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT – KÚ“.

Screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála CARS

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Potřebujete se naučit vyhodnotit, zda se u dítěte, se kterým pracujete, jedná o poruchu autistického spektra? Nabízíme kurz, kde si účastníci osvojí rychlou a velice efektivní screeningovou škálu CARS.

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktick...

Stanovisko k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zaznamenalo ze strany některých statutárních měst návrh na zrušení povinnosti zřizovat školské obvody i pro mateřské školy, jak je uvedeno ve vládním návrhu zákona, kterým se mění záko...

Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchami autistického spektra bez mentální retardace

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Náplní dvoudenního teoreticko-praktického kurzu je ukázat si naše možnosti při výskytu verbální či fyzické agrese, navrhnout postupy, jak předcházet agresivnímu chování dětí s Aspergerovým syndromem, jak řešit incidenty. V závěru kurzu bude věnová...

Nabídka práce