Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Leden 2016

Screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála CARS

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Potřebujete se naučit vyhodnotit, zda se u dítěte, se kterým pracujete, jedná o poruchu autistického spektra? Nabízíme kurz, kde si účastníci osvojí rychlou a velice efektivní screeningovou škálu CARS.

Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Jednodenní seminář pro pedagogy běžných i speciálních mateřských škol. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dětem s poruchami autistického spektra (PAS), účastníci se seznámí s možnostmi využití principů strukturovaného učení při v...

Normativy soukromých škol na rok 2016

Kategorie: Soukromé školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2016 pro účely poskytování dot...

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli ...

Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchami autistického spektra bez mentální retardace

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Náplní dvoudenního teoreticko-praktického kurzu je ukázat si naše možnosti při výskytu verbální či fyzické agrese, navrhnout postupy, jak předcházet agresivnímu chování dětí s Aspergerovým syndromem, jak řešit incidenty. V závěru kurzu bude věnová...

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování. Dále poskytne informace, jak je tř...

Cvičební jednotka pro děti s poruchami autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Absolvent kurzu bude umět vytvořit cvičební jednotku s ohledem na úroveň dítěte s poruchami autistického spektra. Jedná se o praktickou ukázku využití principů vizualizace a struktury při sportovní hře nebo při nácviku gymnastického prvku (např. k...

Ministerstvo školství posílí zajištění míst pro děti v mateřských školách

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Novela školského zákona, kterou dnes projedná Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu, obsahuje kromě dalších změn i zavedení nároku na přednostní přijetí dítěte do mateřské školy nejen pro děti, pro ...

Ministryně Valachová představila priority pro rok 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes na první letošní tiskové konferenci představila priority úřadu pro rok 2016. K aktuálním tématům se vyjádřili také náměstci ministryně.  

Asistenti asistentům

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Seminář se zaměřuje na systém práce asistentů pedagoga. Této pracovní pozici se bude věnovat jak obecně, tak konkrétně. Je určen zejména asistentům pedagoga, kteří budou seznámeni s potřebnými legislativními normami, s formálními náležitostmi spoj...

Dítě s autismem ve třídě

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Vzdělávací program Dítě s autismem ve třídě se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s uvedenou diagnózou do běžných základních škol. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci. Za všechny j...

Stanovisko k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zaznamenalo ze strany některých statutárních měst návrh na zrušení povinnosti zřizovat školské obvody i pro mateřské školy, jak je uvedeno ve vládním návrhu zákona, kterým se mění záko...

Konference: Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: OMEP

OMEP Česka republika zve na konferenci s názvem „Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktick...

MŠMT předložilo návrh nařízení vlády, které zachová praktické vyučování na středních školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá do zkráceného meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT - KÚ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Dokument čj. MSMT-45553/2015 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2016 v úrovni MŠMT – KÚ.

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Stanovení výše republikových normativů 2016 vychází z materiálu čj. MŠMT - 45553/2015 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT – KÚ“.

Nabídka práce

Archiv článků