Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - 2015

Otevření elektronického systému ISPROM - Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Informace o otevření elektronického systému ISPROM pro dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016.

EDUin vyhlásil výsledky soutěže sCOOL web 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

  První ročník soutěže školních webů sCOOL web 2015 skončil a na závěrečné konferenci byly slavnostně vyhlášeny výsledky. Z deseti finalistů v každé ze tří kategorií vybrala odborná porota vítěze, vedle toho proběhlo hlasování o Cenu veřejnosti. Ú...

Absolventi středních škol a trh práce

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

NÚV vydal tři nové publikace, které pomohou uchazečům o studium na střední škole zorientovat se v nabídce škol a vybrat si správný obor, a to v oblastech dopravy a spojů, zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče.

Začínající učitelé budou muset projít dvouletým přípravným obdobím, navrhuje MŠMT

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: www.rozhlas.cz

Ministerstvo školství připravuje změnu kariérního řádu učitelů. Nově vznikne například dvouleté adaptační období pro začínající pedagogy.

Legislativní rámec integrace dětí s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Seminář se zaměřuje na integraci žáků s autismem (PAS) do běžných škol z hlediska legislativy. Posluchači se seznámí se základními legislativníminormami, formami speciálního vzdělávání. Přednášející se zaměří také na konkrétní vyrovnávací a podpůr...

MŠMT upravuje kvůli zhoršené bezpečnostní situaci pravidla výzvy č. 56

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Kvůli nepříznivé bezpečnostní situaci po teroristických útocích v Paříži dne 13. listopadu 2015 dochází k odhlašování žáků z účasti na zahraničních jazykových kurzech. Jedná se o klíčovou aktivitu šablony číslo 4 „Zahraniční jazykově-vzdělávací po...

Program Excelence středních škol 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na léta 2014 - 2020 vyhlašuje MŠMT již šestým rokem rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence středních škol 2016".

Představení nové česko-německé publikace k vzdělávání v památnících nacistické perzekuce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Tandem

V pátek, 13. listopadu v 10 hodin bude veřejnosti ve vzdělávacím centru Památníku koncentračního tábora Flossenbürg (při česko‑německé hranici u Tachova) představena česko-německá publikace obsahující metody a postupy pro vzdělávání mladých lidí v...

Seznam nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo ve spolupráci s klíčovými ministerstvy, zástupci zaměstnavatelů a odborových organizací Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem...

Infoabsolvent.cz odpoví na otázky ke studiu i uplatnění

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Zhruba 200 000 žáků i dospělých začíná uvažovat, kam se přihlásit na střední, vyšší nebo vysokou školu. Informační systém Infoabsolvent.cz může pomoci rozhodnout se každému z nich. Vedle aktuální vzdělávací nabídky škol pro školní rok 2016/2017 na...

Vzdělávací Roadshow pro školy společnosti Microsoft se zúčastnilo přes 1 000 učitelů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

14denní konferenční roadshow společnosti Microsoft představila nové technologie a přístupy ve vzdělávání. Akce se uskutečnila v rámci celosvětové iniciativy Microsoft EDU Days. Jednotlivé konference proběhly v osmi městech České republiky, 11 význ...

Právní předpisy k organizaci přijímacího řízení ve středních školách - říjen 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Doplňkové informace k organizaci přijímacího řízení ze Sbírky právních předpisů - říjen 2015

Nový dotační program na Podporu nadaných žáků základních a středních škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 vyhlašuje dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve ...

Konference „Kvalita nebo kvantita? Proč zjišťovat postoje žáků“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Jak se dívat na divadlo

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Divadlo Drak

Seminář zaměřený na inspirativní metody přípravy žáků na návštěvu divadelního představení a jeho následné ho reflexe. Účastníci se seznámí s technikami, které podporují zájem žáků o divadelní umění a přispívají k rozvoji aktivního diváctví.

Internet – dobrý sluha, ale zlý pán!

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Dokážete čelit rostoucím hrozbám kybernetických útoků? Dokážete ochránit sami sebe a své děti? Pokračování celorepublikového projektu „Kraje pro bezpečný internet“ (KPBI) vás připraví na aktuální nebezpečí a ti šťastní mohou navíc vyhrát zajímavé ...

Tematická zpráva – Zpráva z kontroly závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Školní rok 2014/2015 byl prvním rokem, kdy střední školy s obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (obory kategorie H, E) povinně realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Přestože ověřování tohoto způsobu zadává...

LABYRINT MIGRACE

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Práce s předsudky na českých školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Cílem semináře je připravit účastníky na práci s předsudky v české škole. V průběhu semináře se seznámí s různými možnostmi práce s předsudky a budou jim představeny různé metody, aktivity a techniky. Účastníci budou mít možnost sdílet a reflektov...

Nabídka práce