Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - 2015

„Čeština je i můj jazyk“ – Tvůrčí a literární soutěž o skvělé ceny pro žáky základních a středních škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: META, o. p. s.

META, o. p. s., ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab pořádá již 3. ročník tvůrčí a literární soutěže určené pro žáky základních a středních škol v celé České republice bez ohledu na jejich mateřský jazyk.

„Nemluvím, stejně mě neposlouchají“. MPSV informuje školáky o jejich právech

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MPSV

Téma dětských práv chce MPSV školákům přiblížit prostřednictvím připravené vzorové hodiny občanské výchovy. V rámci informační kampaně Právo na dětství ji připravilo ve spolupráci s MŠMT, spolkem Vteřina poté a Asociací učitelů občanské výchovy a ...

„Věkový automat“ způsobuje problémy s navyšováním platů učitelů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

MŠMT se zavázalo zvednout platy učitelů o 3,5 % a školám na to vyčlenilo finanční prostředky, nicméně zároveň novelou vládního nařízení znovu uvedlo v platnost tzv. věkový automat, podle nějž musí školy zohlednit věk učitelů při jejich odměňování....

1. newsletter k novinkám MŠMT

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Dostává se k Vám první číslo informačního bulletinu. Plánujeme ho vydávat v pravidelných intervalech a seznamovat Vás tak s kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním tématem je společné vzdělávání. Podpora společného vzdělávání dě...

16. 4.: Kulatý stůl Jak financovat kvalitu v odborném vzdělávání?

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: POSPOLU

Zveme vás na kulatý stůl projektu POSPOLU, který otevře diskusi k financování kvality ve středním odborném vzdělávání. Cílem kulatého stolu je seznámit vás s finančními aspekty návrhů nových prvků odborného vzdělávání na podporu spolupráce škol a ...

17. 2.: Závěrečná konference projektu Nová závěrečná zkouška 2

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Zveme na konferenci o zavedení jednotných závěrečných zkoušek pro všechny žáky učebních oborů. Povinnost všech škol vyučujících učební obory využít jednotná zadání zavádí novela školského zákona, kterou právě projednává Parlament ČR. Absolventi uč...

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NIDV

Přehlídka toho nejlepšího, co dokázali středoškolští studenti v rámci osmnácti oborů soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) vytvořit na poli odborné práce a vědy, se bude konat ve dnech 19. až 21. června poprvé v historii soutěže v hlavním mě...

8.-10. 9.: Semináře pro pedagogy mateřských a základních škol pro žadatele rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: NIDV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání zvou na semináře pro pedagogy mateřských a základních škol pro žadatele rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 s n...

9. ročník Celostátního semináře pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Praha 5.–6. června 2015SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362

9.-15. 8.: 5. ročník Letní školy moderních učitelů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Letos již popáté zve společnost Microsoft aktivní učitele na oblíbený vzdělávací týden nazvaný Letní škola moderních učitelů.

Absolventi středních škol a trh práce

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

NÚV vydal tři nové publikace, které pomohou uchazečům o studium na střední škole zorientovat se v nabídce škol a vybrat si správný obor, a to v oblastech dopravy a spojů, zdravotnictví, pedagogiky a sociální péče.

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 (APIV) navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015–2020. Akční plán je také podkladem pro zacíl...

Akreditovaný vzdělávací program „Studium k výkonu specializovaných činností“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: PPP Praha 1, 2, 4

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 otevírá každoročně akreditovaný vzdělávací program (č. akreditace MŠMT 19414/2013-1-555) „STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ“(dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Analýza NÚV: Zájem o obory uplatnitelné na trhu práce roste

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Zájem žáků o učební obory, kterých absolventi jsou dobře uplatnitelní na trhu práce, stále roste. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou vypracoval Národní ústav pro vzdělávání.

Asistent pedagoga

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Uveřejňujeme  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga , které schválila porada vedení M ŠMT na konci května 2015. Na metodickém doporučení se podílela pracovní skupina složená z pracovníků NÚV, MŠMT, zástupců krajských úřadů odbo...

Bez strojařů to nepůjde

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČVUT

Svaz průmyslu a dopravy spolu s ministerstvem školství vyhlásily rok 2015 „Rokem průmyslu a technického vzdělávání“. Řadou akcí chtějí zlepšit image průmyslových podniků, řemesel, technických či učňovských oborů a zvýšit zájem dětí a studentů o vě...

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program...

Cizí jazyky pro odbornou praxi

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Rok 2015 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem obchodu a průmyslu vyhlášen jako rok technického vzdělávání. Z tohoto důvodu bude v pořadí již čtvrtá konference k vícejazyčnosti konaná v rámci akcí k mezinárodnímu dni ja...

Co trápí ředitele českých škol? Finance a administrativa...

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: TALIS

Podle mezinárodního šetření TALIS drtivá většina ředitelů zároveň učí. Většinu času pak tráví různými administrativními úkony, které jim zabírají až polovinu jejich pracovní doby.

Nabídka práce