Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Srpen 2015

Nařízení vlády ze dne 1. července 2015, kterým se mění NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. a nařízení vlády č. 167/2014 Sb., se doplňuje o obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium.

Vědecký jarmark

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: kudznudy.cz

Již 3. ročník Vědeckého jarmarku se koná 9. září 2015 v Praze na Vítězném náměstí. Patronem projektu je prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Organizátoři jarmarku si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a středn...

Informace k přihlašování a přijímání do školních družin a školních klubů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2015/2016 a množícím se dotazům k přijímání do školní družiny/školního klubu podáváme upřesňující informace k přihlašování a přijímání. Úvodem upozorňujeme, že otázka kapacit školních družin je plně v kompe...

Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2016/2016

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016, vyhlašuje soutěže pro školní rok 2015/2016. Odbor vzdělávání, oddělení předškolního, základního a...

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didak...

8.-10. 9.: Semináře pro pedagogy mateřských a základních škol pro žadatele rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: NIDV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání zvou na semináře pro pedagogy mateřských a základních škol pro žadatele rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 s n...

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

Program je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou poskytující předškolní vzdělávání.

Ministryně školství představila plány a cíle do nového školního roku

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

„Mým plánem je podpořit rozvoj školství jak legislativně, tak i finančně. Chci co nejkvalitněji připravit realizaci společného vzdělávání a dokončit projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících a vysokoškolského zákona,“ to jsou podle s...

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání popisuje aktuální informace o realizovaných či plánovaných opatření v návaznosti na schválenou novelu školského zákona § 16 (č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, s...

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Cílem analytické publikace je navázat na národní zprávu z šetření a prezentovat sekundární analýzy zaměřené na silné a slabé stránky českých žáků zejména s ohledem na dílčí témata (aspekty) počítačové a informační gramotnosti sledované v rámci šet...

Semináře Pasparta

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Nabízíme semináře týkající se problematiky autismu, především Aspergerova syndromu a vysokofunkčního autismu. Semináře jsou určeny pro rodiče, pedagogy, asistenty pedagogů a další odborné pracovníky.

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktick...

MŠMT jednalo s ministerstvem zdravotnictví ohledně potravin ve školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy včera jednalo na úrovni náměstků se zástupci ministerstva zdravotnictví ohledně doplňkového prodeje některých potravin ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo zdravotnictví by mělo některé odbor...

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT projednalo a dne 4. 8. 2015 schválilo zcela novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020.

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 (APIV) navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015–2020. Akční plán je také podkladem pro zacíl...

Cizí jazyky pro odbornou praxi

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Rok 2015 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem obchodu a průmyslu vyhlášen jako rok technického vzdělávání. Z tohoto důvodu bude v pořadí již čtvrtá konference k vícejazyčnosti konaná v rámci akcí k mezinárodnímu dni ja...

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje tímto dodatkem k RVP oboru vzdělání Polygrafie 34-41-M/01 minimální počet hodin matematického vzdělání z 8 na 10 hodin po dobu vzdělávání.

Informační systémy rodiny InspIS jsou školám plně k dispozici

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyvinula Česká školní inspekce něk...

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2015/2016 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutě...

Nabídka práce