Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Červenec 2015

V regionáním školství přibude přes 30 tisíc dětí a žáků

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V novém školním roce přibude více než 31 tisíc dětí a žáků. Nárůst se týká jak mateřských, tak základních a středních škol. To s sebou přináší nutnost zvýšení počtu učitelů i vychovatelů. Rozpočet pro rok 2016 bude proto potřebné navýšit v této ob...

Sametky – hra plná skutečných příběhů se vrací. Poběží „od srpna k listopadu“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: sametky.cz

Tak jako loni, i letos si budou moci vyznavači geocachingových aktivit obohatit své znalosti ve hře Sametky, plné pamětnických vzpomínek a lidských osudů. Hru s příznačným podtitulem „Od srpna k listopadu“ organizuje již podruhé Česká rada děti a ...

Výzva 57 je tady: Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos...

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Předběžná zpráva stručně informuje o situaci absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce v prvním roce po ukončení studia. Kromě údajů o vývoji počtu nezaměstnaných absolventů škol jsou zde uvedena především srovnání měr nezaměstna...

Informační bulletin České školní inspekce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce postupovat.

Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro ro...

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu informující o výsledcích kontrol zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává informace pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce. Informace je směrována do škol, k žákům a k zákonným zástupcům a byla konzultována na veřejném semináři s pedagogy z praxe.

Řada učitelů se kvůli chybějícímu zákonu opět stane v létě nezaměstnanými

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ceskyrozhlas.cz

Prázdniny jsou tady a zákon, který by zaručil učitelům bez trvalé smlouvy plat na celých dvanáct měsíců v roce, pořád chybí. Ředitelé tak mají možnost je na červenec a srpen propustit a znovu zaměstnat od září. Novela, která má situaci napravit, j...

Zápisy do 1. ročníků základního vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Informace o zápisech dětí do 1. ročníků základních škol se sledují prostřednictvím statistických šetření k 28. únoru příslušného kalendářního roku. Publikovaná data obsahují počty zapisovaných, zapsaných a počty dětí s odkladem povinné školní doch...

Ministryně Kateřina Valachová představila nové vedení resortu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes na tiskové konferenci představila nové vedení MŠMT. "V předchozích dnech jsem přistoupila ke změnám v nejvyšších pozicích šéfů sekcí," oznámila ministryně a postupně představila jm...

Mimořádné vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT mimořádně vyhlašuje r ozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015“, č. j. MSMT -20053/2015-1.

Nabídka práce

Archiv článků