Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Červen 2015

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2015 - Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství

Kategorie: Soukromé školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2015 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvoj...

Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT splnilo v roce 2014 všechny úkoly vyplývající ze zákona o státním rozpočtu a dalších zákonných předpisů, usnesení vlády ČR, pokynů a opatření Ministerstva financí. Dodrželo všechny závazné rozpočtové ukazatele.

Zveřejnění výsledků – výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dnes okomentoval výsledky letošního elektronického zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol a 3. ročníků vybraných oborů středních odborných škol. Informace naleznete v příloze.

Učitelské lázně aneb Jak se stát architektem školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Kdo buduje prostor školy, její plány a hodnoty? Pro koho školu stavíme? Jak zajistit, aby se v ní cítil dobře učitel, žák, rodič i školník? Je učitel a žák jen role? Kdy se z nás stávají učitelé a z dětí žáci? Jak se nám ve škole žije? Jsou dětmi ...

Přes 56 % absolventů si spolu s vysvědčením odnese i Europass

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Maturantům a vyučeným Europass – dodatek k osvědčení slovně popisuje to, co se ve škole naučili a v jaké profesi se mohou uplatnit. Dokument, který často vyžadují zaměstnavatelé v Německu a Anglii, letos vydalo 613 středních škol.

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Prev-Centrum

Národní divadlo připravilo pro školy i rodiny zvýhodněné vstupné

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

S radostí vám přinášíme výsledky naší spolupráce s Národním divadlem – nabídku předplatného pro školy, cenové zvýhodnění pro učitele a jedinečnou 20% slevu na běžné předplatné pro Vaše rodiny a přátele.

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NIDV

Přehlídka toho nejlepšího, co dokázali středoškolští studenti v rámci osmnácti oborů soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) vytvořit na poli odborné práce a vědy, se bude konat ve dnech 19. až 21. června poprvé v historii soutěže v hlavním mě...

Hledají se další Extra třídy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Extra třída vstupuje do dalšího ročníku. Program je určen žákům 7., 8., a 9. tříd ZŠ, případně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a podporuje projekty, které si berou za cíl zlepšit prostředí (životní či sociální), v němž se škola nalézá.

Soutěž „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ – 9. ročník

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ÚOOÚ

Devátý ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ již má své vítěze! Odborná porota ve složení Mgr. Helena Kačerová (Český rozhlas), Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), Mgr. Tereza Zadražilová (SaferIn...

České školství zlepší vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

České školství čeká velká změna v systému podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1. září 2016 získají všichni učitelé, kteří mají ve třídě žáky s tělesným nebo jazykovým znevýhodněním, nárok na podpůrná opatření. Například na asist...

Česká školní inspekce představila model kvalitní školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V úterý 9. června 2015 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti dokončený model kvalitní školy a také modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do šk...

Pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje: Roste podíl učňů strojírenských a elektrotechnických oborů, klesá zájem o gastronomické obory

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Data vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků potvrzují, že pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje. „Pokles daný demografickým vývojem populace se zastavuje a v dalších letech očekáváme pomalý nárůst,“ říká Jiří Vojtěch...

Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních je souhrnem základních principů, které je vhodné respektovat při diagnostice rozumových schopností v ŠPZ. Značná pozornost je věnová...

Seminář České školní inspekce: Vzdělávání dětí v mateřských školách

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: ČŠI

V rámci předsednictví České republiky v systému Evropských škol uspořádala Česká školní inspekce ve středu 3. června 2015 odborný seminář, jehož cílem bylo poučit se o zkušenostech se vzděláváním předškolních dětí ve specifickém prostředí Evropský...

Dyskorunka 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: DYS-centrum

DYS-centrum Praha® o. s. zve na tradiční prodejní výstavu a odbornou konferenci 2015 aneb dyslexie od dětství po dospělost - co nám bere, co nám dává. Výstava a konference se konají 26. 11. 2015 od 9.00 do 17.00 na adrese Karlínské náměstí 7, Prah...

Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo zveřejňuje Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích progr...

Roste podíl učňů strojírenských a elektrotechnických oborů, klesá zájem o gastronomické obory

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Data vývoje vzdělanostní a oborové struktury žáků potvrzují, že pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje. Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do prvních ročníků jen o 800 mladých lidí méně než v předešlém roce. V meziročním ...

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Květnový Kulatý stůl SKAV a EDUin byl věnován tématu, které dlouho rezonuje mezi odbornou veřejností české vzdělávací branže: standard učitelské profese. Dlouhodobě panuje shoda na tom, že aby bylo možné učitele hodnotit, je nutné stanovit k tomu ...

Výuková aplikace pro školy: výsledek spolupráce Univerzity Karlovy s úspěšným českým startupem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: UK

Univerzita Karlova dnes představila výsledek spolupráce s úspěšným českým startupem – společností Corinth. Výsledkem je mezinárodně oceněná výuková aplikace v oblasti přírodních věd pro žáky a studenty základních a středních škol Corinth Classroom.

Nabídka práce

Archiv článků