Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Květen 2015

Přijeďte na program PODPORA SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ, 9. - 10. června 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Program je pojat jako komplex optimálních poznatků a reflexí k problematice provázanosti MŠ a 1. stupně ZŠ tak, aby docházelo k funkční a efektivní kontinuitě preprimárního a primárního vzdělávaní. Program je dále věnován rozvoji pregramotností a ...

Asistent pedagoga

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Uveřejňujeme  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga , které schválila porada vedení M ŠMT na konci května 2015. Na metodickém doporučení se podílela pracovní skupina složená z pracovníků NÚV, MŠMT, zástupců krajských úřadů odbo...

Vyhlášení dotačního programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v roce 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vyhlašuje dotační program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách, a to v souvislosti s vyhlášením roku 2015 Rokem technického vzdělávání. Vyhlášením programu MŠMT podporuje polytechnické vzdělávání v mateřských a zákl...

Vyhlášení 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo vyhlašuje 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015. Cílem rozvojového programu je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech...

Mezinárodní konference vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem: výzvy a inspirace

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: META

Zveme vás na mezinárodní konferenci Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem: výzvy a inspirace, která se bude konat ve dnech 15. a 16. června 2015. Registrace je možná přes on-line přihlašovací formulář (https://docs.google.com/forms/d/1LPANC...

MŠMT pošle školám na polytechnickou výchovu 42 milionů korun

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo na podporu polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách 42 milionů korun. Každému kraji tak pošle pro příští rok 3 miliony korun. Do podpory se zapojí třetinově ministerstvo šk...

Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně ...

Projekt „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ dospěl k svému vrcholu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Ve středu 20. května 2015 se v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze sešli účastnící závěrečné konference projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“. Projekt na podporu kvality zájmového a neformálního vzdělávání real...

9.-15. 8.: 5. ročník Letní školy moderních učitelů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Letos již popáté zve společnost Microsoft aktivní učitele na oblíbený vzdělávací týden nazvaný Letní škola moderních učitelů.

Školy i žáci znají výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

V období od 4. do 11. května 2015 probíhaly na 1152 středních školách didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2015. Od 15. května mají ředitelé škol výsledky didaktických testů svých žáků zpřístu...

Metodické materiály pro výuku první pomoci na školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje informaci o sadě metodických materiálů pro praktické využití při výuce první pomoci, které vznikly v grantovém projektu financovaném z OP VK „První pomoc prožitkem – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘED...

Školy i centra mohou získat další peníze z evropských fondů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství připravilo před ukončením probíhajících operačních programů další čtyři výzvy pro základní a střední školy, a také pro výzkumná a vývojová centra. Důvodem je efektivnější čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro k...

Pokusné ověřování - Hodina pohybu navíc

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: NÚV

Výzva pro základní školy k podání přihlášky do pokusného ověřování účinnosti programu "Hodina pohybu navíc".

Nepřijatelná prohlášení Marcela Chládka pokračují

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Marcel Chládek pokračuje v nesmyslné snaze diskreditovat obecně prospěšnou společnost EDUin. Naposledy ji označil za „neziskovku napojenou na vzdělávací systém“, od které „vycházejí bonz zprávy do Bruselu“. Tato tvrzení, vyjadřovaná pozoruhodným s...

Akreditovaný vzdělávací program „Studium k výkonu specializovaných činností“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: PPP Praha 1, 2, 4

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 otevírá každoročně akreditovaný vzdělávací program (č. akreditace MŠMT 19414/2013-1-555) „STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ“(dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Závěrečná konference národního projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Srdečně vás zveme na závěrečnou konferenci národního projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“, kterou pořádáNárodní institut pro další vzdělávání.Akce se uskuteční ve středu 20. května 2015 od 10.00 hod v kongresovém ...

Přírodovědná olympiáda zemí EU zná vítěze

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Letošní 13. ročník Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie se konal na přelomu dubna a května v rakouském  Klagenfurtu. Vlastní soutěž probíhala v prostorách Vysoké školy pedagogické v Klagenfurtu.

Česká školní inspekce dnes zahájila zjišťování výsledků žáků

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání dnes Česká školní inspekce zah...

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Článek obsahuje informace MŠMT k procesu přezkoumávání výsledků společné části maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2015 formou didaktického testu.

Maturita 2015 - jaro: zadání písemných zkoušek

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

CERMAT nabídl ke stažení kompletní didaktické testy, klíče správných řešení a zadání písemných prací jarního zkušebního období 2015. Klíče správných řešení didaktických testů budou zveřejněny po zasedání Validační komise CZVV a MŠMT dne 14. května...

Nabídka práce

Archiv článků