Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Duben 2015

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání minimální počet hodin matematického vzdělání z 8, popř. 9 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Dále je dodatkem upraven počet povinných zkoušek profi...

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Materiál MŠMT č.j. MSMT-10449/2015 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady ...

Testováním ke kvalitě vzdělávání?

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Scio

Projekt na podporu kvality neformálního vzdělávání vyvrcholí v květnu závěrečnou konferencí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

V současné době nabývá na významu úloha neformálního a celoživotního vzdělávání. Tento trend je patrný nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Na tuto problematiku se zaměřil také Národní institut pro další vzdělávání, když ve spolupr...

Zařízení ústavní výchovy pro děti se budou řídit novými standardy kvality péče

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Jak by měla vypadat péče v dětských domovech, diagnostických nebo výchovných ústavech a dalších zařízeních nyní nově nastavují Standardy kvality péče o děti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je schválilo jako metodický pokyn na konci b...

Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NIDV

European Union Science Olympiad (EUSO) – Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie – byla založena v roce 2002 dr. Michaelem Cottrem z Dublin City University, který přišel s návrhem uspořádat mezinárodní týmovou soutěž pro studenty ze zemí EU. Oly...

„Čeština je i můj jazyk“ – Tvůrčí a literární soutěž o skvělé ceny pro žáky základních a středních škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: META, o. p. s.

META, o. p. s., ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab pořádá již 3. ročník tvůrčí a literární soutěže určené pro žáky základních a středních škol v celé České republice bez ohledu na jejich mateřský jazyk.

Na strojárně otvírají unikátní prostor nejen pro tvořivé studenty

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČVUT

Svaz průmyslu a dopravy spolu s ministerstvem školství vyhlásily rok 2015 „Rokem průmyslu a technického vzdělávání“. Řadou akcí chtějí zlepšit image průmyslových podniků, řemesel, technických či učňovských oborů a zvýšit zájem dětí a studentů o vě...

Pilot přijímacích zkoušek proběhl bez problémů

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 proběhlo na 630 školách v celkem 13 krajích České republiky pilotní ověřování přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných testů. Pilotní ověřování proběhlo bez větších organizačních problémů a výsledky jednotný...

Sdělení MŠMT k činnosti Asociace škol České republiky, s.r.o.

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

K dotazům týkajícím se aktivit obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku jako Asociace škol České republiky, s.r.o. (IČ 024 95 104), která nabízí služby na www.asociaceskol.cz , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sděluje, že mu ...

OP VVV zveřejňuje první výzvu formou Avíza o parametrech výzvy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Avízo o parametrech výzvy pro žadatele k přípravě projektových žádostí do Prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Jedná se o avízo vý...

Zapojte děti do soutěže iSejf, mohou vyhrát iPad Mini nebo PlayStation 4

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

Již jen necelé dva týdny zbývají do konce druhého a třetího kola soutěže iSejf. Ještě 14 dní tak mají děti od šesti do osmnácti let na to, zúčastnit se soutěže o hodnotné ceny jako je tablet iPad Mini nebo PlayStation 4.

Na zbylé peníze z OP VK si nemusí sáhnout každá škola

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Ministerstvo školství vyhlásilo novou výzvu v rámci OP VK, kde zbývá ještě velké množství finančních prostředků. Jde o tzv. šablony, což jsou konkrétní modelové projekty, které se škola zaváže realizovat a dostane na ně peníze. V případě poslední ...

Podpora odolnosti učitelů vůči stresu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Euroface Consulting s.r.o.

Z mnoha zemí přichází zprávy týkající se snížení morálky učitelů, nárůstu stresu a syndromu vyhoření. Všechny tyto faktory mají dopad nejen na zdraví učitelů a jejich psychickou pohodu, ale také na výsledky studentů a všechny části vzdělávacího sy...

Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci věnovanou hodnocení vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím didaktických testů. Jejím smyslem je poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jej...

Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Standardy kvality péče vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 23. března 2015 byly tyto standardy schváleny jako Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízení...

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Prev-Centrum

„Organizace Prev-Centrum v květnu tohoto roku otevírá 9. běh akreditovaného „Vzdělávacího kurzu primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování“. 250 hodinový certifikovaný kurz opravňuje k výkonu a realizaci primární...

Kariérové poradenství má sloužit všem věkovým skupinám

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: DZS

Centrum Euroguidance vyhlásilo již 7. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Soutěž usiluje o propagaci kariérového poradenství v České republice. Je otevřená jednorázovým aktivitám, krátkodobým projektům i dlouhodobým službám kariér...

ČŠI provede kontrolu pilotáže jednotných přijímacích zkoušek, maturit i jednotné závěrečné zkoušky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 a případně v náhradním termínu dne 14. května 2015 bude Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání realizováno pilotní ověřování zavádění přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol s využitím jednotného z...

Ministerstvo vyhlašuje 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Cílem rozvojového programu je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání.   Program zajistí podporu vzdělávání žáků vybraných oborů vzdělání ve třídách, v nichž...

Nabídka práce

Archiv článků