Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Březen 2015

Informační bulletin České školní inspekce

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce, který byl zpracován v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice" (NIQES).

Česká školní inspekce diskutuje s řediteli škol v jednotlivých krajích

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

S cílem představit vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení, které jsou vyvinuty či průběžně vyvíjeny v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (...

9. ročník Celostátního semináře pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Praha 5.–6. června 2015SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362

Pozvánka na Letní školu moderních učitelů 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Letos již popáté zveme šikovné učitele a aktivní ředitele na inspirativní týden plný tipů pro výuku, workshopů, praktických ukázek zapojení moderních technologií do výuky a sdílení zkušeností.

Roadshow pro školy – Vzděláváme pro budoucnost

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: novamaturita.cz

I pro letošní rok připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu ...

Labyrint věd(ění)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: PedF UK

Národní ústav pro vzdělávání má nového ředitele, bez výběrového řízení

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Ministr školství Marcel Chládek před několika týdny jmenoval nového ředitele Národního ústavu pro vzdělávání, který v současnosti koncentruje velkou část podpůrného odborného aparátu českého školského systému a z toho titulu také velkou finanční p...

Rodiče mohou pomoci řešit školkám problémy s dětmi i proměnit školní prostředí

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: EDUin

Značka Rodiče vítáni je nízkoprahovou značkou pro školy a má za cíl posilovat vzájemnou spolupráci rodiny a školy a hledat k ní cesty. Každá škola, která o tento certifikát projeví zájem, se zároveň zavazuje splňovat předepsaná kritéria, která jso...

Jak na výchovné problémy v základní škole

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: FF UK

Katedra psychologie FFUK pořádá kurz CŽV Jak na výchovné problémy v základní škole. Cílem kurzu je poskytnout učitelům praktická vodítka a podpůrná opatření pro prevenci a řešení běžných i závažnějších problémů s chováním, se kterými se setkávají ...

Odměny a tresty ve výchově

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Portál

Po dobrém, nebo po zlém? Za co děti odměňovat a jak? Kdy je vhodné uplatnit trest? A jak má vypadat? Poradí vám zkušení odborníci – psychologové. Beseda pro rodiče i prarodiče, kde se můžete zeptat se na vše, co vás zajímá. 25. 3. v Městské knihov...

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkouše...

Dvě a půl hodiny za školní rok pro finanční vzdělávání na základních školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Česká bankovní asociace

Osnovy velí základním školám zařazovat finanční vzdělávání povinně do výuky. Výsledkem je v průměru 10 hodin, které jsou žákům dohromady odučeny na druhém stupni. Účastníci kulatého stolu s podtitulem Cesta ke zlepšení finanční gramotnosti, kteří ...

Metodická příručka pro učitele - InspIS ŠVP - tvorba ŠVP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

InspIS ŠVP – modul pro práci se ŠVP slouží k vytváření, editaci a úpravám ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí. Umožňuje zakládání ŠVP a jeho úpravy s provazbou na odpovídající kapitoly RVP, automatizovanou kontrolu učebních plánů a vnit...

Metodická příručka pro učitele - InspIS PORTÁL

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

InspIS PORTÁL – portál školy je webový portál, který bude školám umožňovat veřejně publikovat zvolené informace (vybavení školy, zaměření, zájmová činnost a jiné). Zároveň bude tyto informace poskytovat rodičům (respektive celé široké veřejnosti),...

Závěrečná konference projektu Kariérní systém

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Ve čtvrtek 5. března 2015 se v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uskutečnila závěrečná konference individuálního projektu národního Kariérní systém, jehož realizátorem je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci ...

PISA a TIMSS 2015: Čeští žáci projdou mezinárodním ověřováním výsledků

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Součástí hodnocení vzdělávání v České republice jsou již od roku 1995 také mezinárodní šetření výsledků žáků. Od podzimu 2011 za organizaci, realizaci i vyhodnocování těchto šetření odpovídá Česká školní inspekce. Mezinárodní šetření poskytují inf...

Příprava nové generace Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V současné době připravuje MŠMT novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020. V této souvislosti žádá o vyplnění krátkého dotazníku, aby mohlo zohlednit případné náměty při přípravě tohoto nového doku...

Odpor vůči novele zdravotnického zákona sílí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČRDM

Hlasů, které oponují překladatelům novely tzv. zdravotnického zákona, přibývá. Nestátní neziskové organizace – a nejen ony – se netají obavou z následků jejího případného přijetí.  Vůči novele se vyhranili zástupci organizací prospěšných dětem a m...

Ministerstvo vyhlašuje 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Cílem rozvojového programu je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání.   Program zajistí podporu vzdělávání žáků vybraných oborů vzdělání ve třídách, v nichž...

Nabídka práce

Archiv článků