Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Říjen 2015

Infoabsolvent.cz odpoví na otázky ke studiu i uplatnění

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Zhruba 200 000 žáků i dospělých začíná uvažovat, kam se přihlásit na střední, vyšší nebo vysokou školu. Informační systém Infoabsolvent.cz může pomoci rozhodnout se každému z nich. Vedle aktuální vzdělávací nabídky škol pro školní rok 2016/2017 na...

Vzdělávací Roadshow pro školy společnosti Microsoft se zúčastnilo přes 1 000 učitelů

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

14denní konferenční roadshow společnosti Microsoft představila nové technologie a přístupy ve vzdělávání. Akce se uskutečnila v rámci celosvětové iniciativy Microsoft EDU Days. Jednotlivé konference proběhly v osmi městech České republiky, 11 význ...

Právní předpisy k organizaci přijímacího řízení ve středních školách - říjen 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Doplňkové informace k organizaci přijímacího řízení ze Sbírky právních předpisů - říjen 2015

Nový dotační program na Podporu nadaných žáků základních a středních škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 vyhlašuje dotačního programu, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve ...

Konference „Kvalita nebo kvantita? Proč zjišťovat postoje žáků“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Jak se dívat na divadlo

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Divadlo Drak

Seminář zaměřený na inspirativní metody přípravy žáků na návštěvu divadelního představení a jeho následné ho reflexe. Účastníci se seznámí s technikami, které podporují zájem žáků o divadelní umění a přispívají k rozvoji aktivního diváctví.

Internet – dobrý sluha, ale zlý pán!

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Dokážete čelit rostoucím hrozbám kybernetických útoků? Dokážete ochránit sami sebe a své děti? Pokračování celorepublikového projektu „Kraje pro bezpečný internet“ (KPBI) vás připraví na aktuální nebezpečí a ti šťastní mohou navíc vyhrát zajímavé ...

Tematická zpráva – Zpráva z kontroly závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Školní rok 2014/2015 byl prvním rokem, kdy střední školy s obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (obory kategorie H, E) povinně realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Přestože ověřování tohoto způsobu zadává...

Tematická zpráva – Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce kontrolu a monitoring jejího průběhu. V letošním roce na základě předchozích zkušeností a také informací Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání provedla Česká ...

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

ČŠI reagovala na výsledky šetření TALIS 2013 a připravila ucelený program vzdělávání pro ředitele základních škol a jejich zástupce v tematikách pedagogického leadershipu. Vzdělávací program, zaměřený na otázky rozvoje sebe sama a druhých, na ment...

LABYRINT MIGRACE

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Práce s předsudky na českých školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Varianty

Cílem semináře je připravit účastníky na práci s předsudky v české škole. V průběhu semináře se seznámí s různými možnostmi práce s předsudky a budou jim představeny různé metody, aktivity a techniky. Účastníci budou mít možnost sdílet a reflektov...

Pracovníci škol budou mít vyšší platy již od listopadu 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obratem zareagovalo na rozhodnutí vlády navýšit rozpočet ministerstva školství o 398 milionů korun na platy pracovníků škol. Prostřednictvím nového rozvojového programu tak dostanou vyšší platy pedagogo...

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce jako státní úřad pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity ve vzdělávání pracuje s různými metodami a nástroji, díky kterým může poskytovat objektivní zpětnou vazbu jak školám, tak státu. Při vývoji no­vých podpůrných sys...

1. newsletter k novinkám MŠMT

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Dostává se k Vám první číslo informačního bulletinu. Plánujeme ho vydávat v pravidelných intervalech a seznamovat Vás tak s kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Prvním tématem je společné vzdělávání. Podpora společného vzdělávání dě...

Microsoft EDU Days

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Vzdělávání pedagogických týmů v oblasti rizikového chování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Život bez závislosti

Nabízíme několik programů ke vzdělávání pedagogických sboroven v oblasti rizikového chování v rámci volného cyklu Krok za krokem. Na program lze žádat v Grantovém programu hlavního mesta Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských za...

„Nemluvím, stejně mě neposlouchají“. MPSV informuje školáky o jejich právech

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MPSV

Téma dětských práv chce MPSV školákům přiblížit prostřednictvím připravené vzorové hodiny občanské výchovy. V rámci informační kampaně Právo na dětství ji připravilo ve spolupráci s MŠMT, spolkem Vteřina poté a Asociací učitelů občanské výchovy a ...

Nabídka práce

Archiv článků