Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - 2015

Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2016

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Cílem rozvojového programu je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání.   Program zajistí podporu vzdělávání žáků vybraných oborů vzdělání ve třídách, v nichž...

Tematické šetření podpory matematické, čtenářské a sociální gramotnosti v roce 2016

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Inspekční činnost tematicky zaměřená ve školním roce 2015/2016 na podporu rozvoje a na dosaženou úroveň matematické, čtenářské a sociální gramotnosti bude sestávat ze tří provázaných částí: inspekčních elektronických zjišťování orientovaných přede...

Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, která je prováděcím právním předpisem k § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zákla...

Programy na podporu rozvoje občanské společnosti

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Programy na podporu rozvoje občanské společnosti. Aktivity v programech jsou tak zaměřeny na rozvoj občanských kompetencí, které žáky učí respektovat sebe a druhé lidi, vcítit se do situace os...

Rozvojový program na podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje  rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Zpravodaj MŠMT č. 2 na téma společného vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Kateřina Valachová uvádí nový Zpravodaj MŠMT takto: Představujeme Vám další číslo zpravodaje, které je opět věnováno tématu společného vzdělávání. Jde o závažné téma, které pro české školství představuje velkou změnu. Snad i proto se kolem něj obj...

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k povinnému vyšetření protilátek anti HBs

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k povinnému vyšetření protilátek anti HBs u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol před nástupem do školy

Sněmovna schválila novelu, která končí s propouštěním učitelů na prázdniny

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Poslanci dnes schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících, která kromě jiného znemožňuje ředitelům škol zaměstnávat učitele pouze na 10 měsíců.

Program Excelence základních škol

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

V souladu se Strategií vzdělávací politiky do roku 2020 a v návaznosti na úkoly vyplývající z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 byl dne 8. prosince 2015 vyhlášen první ročník rozvojového programu „Hodnocení žá...

Výsledky ceny za inovace ve vzdělávání Eduína 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Večer 8. prosince proběhlo v reprezentativních prostorách České spořitelny slavnostní vyhlášení dalšího ročníku ceny Eduína. Během večera bylo předáno celkem sedm ocenění. Z devíti finalistů vybrala tři vítěze odborná porota a tři vítězné projekty...

MŠMT přispěje některým dětem na školní obědy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dotační program, z kterého budou financovány školní obědy sociálně znevýhodněným dětem. Příjemci programu budou neziskové organizace, které prostřednictvím školy nebo zařízení školního stravo...

Ministryně Valachová se ostře ohrazuje proti kritice důsledku novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministryně školství Kateřina Valachová se ostře ohrazuje proti kritice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ohledně novely zákona Ministerstva zdravotnictví, která upravuje nakládání s nebezpečnými látkami ve výuce.

Kontrola udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek k MZ

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu se souhrnnými výsledky inspekční činnosti prováděné ve vybraných školských poradenských zařízeních. Inspekční činnost byla provedena v režimu kontroly a zaměřovala se na udělování odborn...

Vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích programech a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy se souhrnnými výsledky k problematice vzdělávání žáků v jednotlivých  vzdělávacích programech základního vzdělávání (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematice péče poskytované ped...

Ukázková hodina školy Labyrinth

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Labyrinth

Škola Labyrinth je jedním z pilířů mezinárodního projektu Open School Space.

Rozvojový program MŠMT „Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách“

Kategorie: Soukromé školy Autor/autoři: MŠMT

Porada vedení MŠMT dne 1. prosince 2015 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016“.

Společné vzdělávání je jednou z priorit OP VVV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Podpora společného vzdělávání (inkluze) na všech stupních škol i v rámci mimoškolních aktivit je jednou z priorit Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Svědčí o tom skutečnost, že na toto téma je vyčleněno přibližně 9 miliard ko...

Nedostatek informací o inkluzi se týká personálních, metodických i finančních otázek

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Nejasnosti kolem zavádění inkluze do škol vyvolávají velkou nedůvěru vůči tomuto záměru jak v očích veřejnosti, tak samotných učitelů. Dokonce i odborníkům, kteří se podíleli na přípravě vyhlášky, která má upřesnit přijatou novelu školského zákona...

Program Pohyb a výživa se školám osvědčil, teď v něm chtějí pokračovat samy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Zkvalitnit pohybový a výživový režim žáků na 1. stupni základních škol měl za cíl edukační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nazvaný Pohyb a výživa. Ve školním roce 2014/2015 jej na 33 pilotních školách ověřil tým odborníků vede...

Nabídka práce

Archiv článků