Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - 2014

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V rámci hodnotících aktivit českého vzdělávacího systému se Česká republika pravidelně zapojuje také do mezinárodních šetření výsledků žáků, jako jsou PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS nebo TALIS. Výsledkem jednotlivých šetření je vždy souhrnná analytická...

STŘEDOČESKÁ KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: VISK

pod záštitou hejtmana Středočeského krajem Ing. Miloše Petery

MŠMT připravilo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

K novele zákona o pedagogických pracovnících, která začne platit od 1. 1. 2015, přichystalo ministerstvo školství metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení zákona v praxi.

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2014 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvoj...

Známe 76 projektů nominovaných na cenu za inovace ve vzdělávání Eduína

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Ve středu 15. 10. byl uzavřen termín nominací na cenu za inovace ve vzdělávání Eduína 2014. Porota vybere 9 z nich. O vítězi rozhodne veřejné on-line hlasování. Ceny budou vyhlášeny a slavnostně předány 25. 11. 2014.

Nová tarifní tabulka pro pedagogy od 1. listopadu 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Návrh MŠMT dohodnutý po jednání ministra školství s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství 25. září 2014.

Česká školní inspekce vydává národní zprávu šetření PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Hlavní výsledky šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémů byly zveřejněny již v dubnu tohoto roku. V publikaci však lze nalézt podrobnější údaje z šetření týkající se České republiky umožňující se dále zamýšlet nad tím, jak náš školský systém ro...

Prezident republiky vetoval zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: Kancelář prezidenta republiky

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon ze dne 23. září 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně s...

iPortál ulehčí rodičům i žákům výběr školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce spustila informační portál – iPortál, na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Všichni zájemci, a zejména pak žáci a jejich rodiče, tak dostanou možnost dohledat...

Studentské trenérské centrum Microsoft

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Microsoft

STC je program pro středoškolské studenty, kteří mají zájem zdokonalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat je dál v rámci svých škol a širšího okolí. Účastníky STC spojuje zdravá ambice učit se novému a dělat věci nad rámec svých běžných povin...

Vyhlášení dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015.

MŠMT pošle do škol na rozvoj základních gramotností přes 3 a půl milionu korun

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program pro nestátní neziskové organizace, jejichž vzdělávací a publikační aktivity přispějí k rozvoji základních gramotností dětí a žáků. MŠMT vyčlenilo na tyto aktivity pro příští ro...

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Účelem ověřování je ověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura...

Jak vnést kreativitu do škol? Pomocí strategie Projektu CENTRES

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

Porozumět roli kreativního podnikání ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních a objasnit důvody, proč je pro naše hospodářství a společnost důležité, napomáhá Projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools). Je spolufinancovaný evropský...

Učitelům se výrazně zvýší plat již od letošního roku!

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Vláda na svém dnešním zasedání navýšila rozpočet ministerstva školství o 465 milionů korun, které budou využity na platy pedagogů, a to již od listopadu tohoto roku.

Podpora vícejazyčnosti v českých školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a za podpory dalších partnerů uspořádal Národní institut pro další vzdělávání v úterý 23. září 2014 III. mezinárodní konferenci zaměřenou na podporu výuky dalších jazyků ve školách v České ...

Čeští studenti se svými vědomostmi opět zazářili

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Po letošním květnovém mimořádném úspěchu studentů v kalifornském Los Angeles na soutěži INTEL ISEF si čeští studenti svůj úspěch zopakovali! Tentokrát na soutěži mladých vědců EUCYS ve Varšavě. Sice to zpočátku vypadalo, že naši mladí badatelé jso...

Nabídka práce