Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Únor 2014

Rozvojové programy pro rok 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné (opatření, která se nedotýkají všech škol a školských zařízení stejného druhu, či typu), ne...

Ministerstvo školství finančně podpoří odborné školství

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo finančně podpořit vybrané obory na středních školách. Nově proto vyhlásilo pro rok 2014 rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v celkové výši 200 milionů korun.

Čtenářství na školách: Analýza dat z projektů Čtenář a Klíčové kompetence

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Scio

Poslední čtyři roky jsme se ve Scio intenzivně zajímali mimo jiné i o to, jaký vliv na úroveň čtenářské gramotnosti má počet přečtených knih, rodinné zázemí, čas strávený u televize či počítače, a také přístup učitele.

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinn...

V některých regionech může dojít od 1. 1. 2015 ke kolapsu systému, ministr udělá vše pro to, aby situaci zachránil

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V České republice je v současné chvíli 17 tisíc učitelů, z toho 6, 2 tisíce si doplňuje potřebnou kvalifikaci studiem, a téměř 3, 9 tisíce učitelů studium do konce tohoto roku zahájí. Momentálně tedy hrozí k 1. 1. 2015 odchod kolem sedmi tisíc uči...

Pozvánka - Kulatý stůl "Nekvalifikovanost - no a co dál...?"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CŠM

Školy řeší problém. Nevědí co s učiteli důchodci, výpověď jim dát totiž nemohou

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: tn.cz

Školy napříč republikou řeší problém. Nevědí, co si počít s učiteli, kteří už jsou v důchodovém věku, ale stále učí a podle ředitelů už na to nestačí. Výpověď jim totiž dát nemohou a záleží jen na samotných kantorech, kdy skončí. Mladí učitelé jso...

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků se školy musí pohybovat v právním rámci týkajícím se této problematiky. Materiál shrnuje právní opatření z této oblasti do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem...

Nenechte si ujit: Roadshow pro školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Na jaro 2014 připravil Microsoft ve spolupráci s partnery speciální roadshow pro učitele a ředitele škol. V průběhu března a dubna proběhne v osmi českých městech konference, na které sami čeští učitelé, ředitelé škol, ale i zástupci IT firem před...

MŠMT společně s NÚV spustily systém certifikací programů primární prevence

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V průběhu roku 2013 byl z pověření MŠMT obnoven systém certifikací a ověřování kvality poskytovatelů programů školské primární prevence zaměřený nejen na protidrogovou prevenci, ale i na primární prevenci všech dalších forem rizikového chování, do...

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinn...

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru - 2014

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Publikace obsahuje výsledky dotazníkového šetření zaměstnavatelů z terciérní sféry zaměřené na kvalifikační potřeby zaměstnavatelů na nové pracovníky, jejich názory a postoje k přijímání absolventů a na hodnocení kvality a připravenosti absolventů...

Vyjádření náměstka ministra školství pro vzdělávání Jindřicha Fryče k uvolňování finančních prostředků na platy v regionálním školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navýšení rozpočtu na platy pracovníků škol a školských zařízení promítlo do výše dotace pro jednotlivé kraje. Tato dotace byla na první dva měsíce roku 2014 na účty krajů odeslána již dne 22.1.2014.

Jeden svět 2014 se výběrem filmů trefuje do nejaktuálnějších světových událostí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: jedensvet.cz

Téma práce, na které se zaměřuje Jeden svět 2014, je nadčasové. Přesto je program festivalu velmi aktuální. Objevují se v něm filmy s náměty, které v těchto dnech známe z novinových titulků. Patří sem například film o kontroverzních přípravách oly...

MŠMT podpoří neziskové organizace pracující v oblasti regionálního školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 2. kolo dotačního programu pro nestátní neziskové organizace, jejichž činnost směřuje k mateřským, základním, středním a základním uměleckým školám. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 21. březe...

Moduly pro školní a domácí testování v systému iSET

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Počínaje dnem 14. 2. 2014 byl zahájen veřejný provoz modulů domácího a školního testování systému iSET. Tyto moduly jsou variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekční...

Co se vyvíjí v rámci projektu NIQES

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvíjí v rámci projektu NIQES elektronické systémy přímo využitelné školami a školskými zařízeními k usnadnění jejich běžných agend hodnocení výsledků vzdělávání, úprav ŠVP a správu školního webu. Některé z těchto systémů, re...

Uživatelské příručky k domácímu i školnímu testování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

ČŠI zveřejnila aktuální verzi uživatelských příruček k nově zveřejněným modulům systému iSET – příručky pro domácí a školní testování.

V projektu Pospolu probíhají zdarma vzdělávací akce pro pedagogy i zaměstnavatele

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NUV

Zájemci si mohou vybrat celkem ze 157 akcí různých typů (kurzů, koučování a workshopů), které se konají od ledna letošního roku až do května 2015. Cílem seminářů a kurzů je moderními vzdělávacími metodami přiblížit možnosti vedoucí k prohloubení a...

Den bezpečnějšího internetu 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: SaferInternet.cz

Den bezpečnějšího internetu 2014 je právě dnes! Mezinárodní aktivitu, jejímž cílem je upozornit na potenciální rizika online prostředí a neustálého boje proti škodlivému obsahu a škodlivým projevům online provází mnoho akcí osvětového a vzdělávací...

Nabídka práce

Archiv článků