Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Únor 2014

Rozvojové programy pro rok 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné (opatření, která se nedotýkají všech škol a školských zařízení stejného druhu, či typu), ne...

Ministerstvo školství finančně podpoří odborné školství

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo finančně podpořit vybrané obory na středních školách. Nově proto vyhlásilo pro rok 2014 rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v celkové výši 200 milionů korun.

Čtenářství na školách: Analýza dat z projektů Čtenář a Klíčové kompetence

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Scio

Poslední čtyři roky jsme se ve Scio intenzivně zajímali mimo jiné i o to, jaký vliv na úroveň čtenářské gramotnosti má počet přečtených knih, rodinné zázemí, čas strávený u televize či počítače, a také přístup učitele.

Pozvánka - Kulatý stůl "Nekvalifikovanost - no a co dál...?"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CŠM

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinn...

V některých regionech může dojít od 1. 1. 2015 ke kolapsu systému, ministr udělá vše pro to, aby situaci zachránil

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V České republice je v současné chvíli 17 tisíc učitelů, z toho 6, 2 tisíce si doplňuje potřebnou kvalifikaci studiem, a téměř 3, 9 tisíce učitelů studium do konce tohoto roku zahájí. Momentálně tedy hrozí k 1. 1. 2015 odchod kolem sedmi tisíc uči...

Nenechte si ujit: Roadshow pro školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Microsoft

Na jaro 2014 připravil Microsoft ve spolupráci s partnery speciální roadshow pro učitele a ředitele škol. V průběhu března a dubna proběhne v osmi českých městech konference, na které sami čeští učitelé, ředitelé škol, ale i zástupci IT firem před...

Školy řeší problém. Nevědí co s učiteli důchodci, výpověď jim dát totiž nemohou

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: tn.cz

Školy napříč republikou řeší problém. Nevědí, co si počít s učiteli, kteří už jsou v důchodovém věku, ale stále učí a podle ředitelů už na to nestačí. Výpověď jim totiž dát nemohou a záleží jen na samotných kantorech, kdy skončí. Mladí učitelé jso...

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků se školy musí pohybovat v právním rámci týkajícím se této problematiky. Materiál shrnuje právní opatření z této oblasti do přehledu, který by měl pomoci školám a měl by ukázat, jakým způsobem...

MŠMT společně s NÚV spustily systém certifikací programů primární prevence

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V průběhu roku 2013 byl z pověření MŠMT obnoven systém certifikací a ověřování kvality poskytovatelů programů školské primární prevence zaměřený nejen na protidrogovou prevenci, ale i na primární prevenci všech dalších forem rizikového chování, do...

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinn...

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru - 2014

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Publikace obsahuje výsledky dotazníkového šetření zaměstnavatelů z terciérní sféry zaměřené na kvalifikační potřeby zaměstnavatelů na nové pracovníky, jejich názory a postoje k přijímání absolventů a na hodnocení kvality a připravenosti absolventů...

Jeden svět 2014 se výběrem filmů trefuje do nejaktuálnějších světových událostí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: jedensvet.cz

Téma práce, na které se zaměřuje Jeden svět 2014, je nadčasové. Přesto je program festivalu velmi aktuální. Objevují se v něm filmy s náměty, které v těchto dnech známe z novinových titulků. Patří sem například film o kontroverzních přípravách oly...

Vyjádření náměstka ministra školství pro vzdělávání Jindřicha Fryče k uvolňování finančních prostředků na platy v regionálním školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navýšení rozpočtu na platy pracovníků škol a školských zařízení promítlo do výše dotace pro jednotlivé kraje. Tato dotace byla na první dva měsíce roku 2014 na účty krajů odeslána již dne 22.1.2014.

MŠMT podpoří neziskové organizace pracující v oblasti regionálního školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 2. kolo dotačního programu pro nestátní neziskové organizace, jejichž činnost směřuje k mateřským, základním, středním a základním uměleckým školám. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 21. březe...

Uživatelské příručky k domácímu i školnímu testování

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

ČŠI zveřejnila aktuální verzi uživatelských příruček k nově zveřejněným modulům systému iSET – příručky pro domácí a školní testování.

Moduly pro školní a domácí testování v systému iSET

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Počínaje dnem 14. 2. 2014 byl zahájen veřejný provoz modulů domácího a školního testování systému iSET. Tyto moduly jsou variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekční...

Co se vyvíjí v rámci projektu NIQES

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce vyvíjí v rámci projektu NIQES elektronické systémy přímo využitelné školami a školskými zařízeními k usnadnění jejich běžných agend hodnocení výsledků vzdělávání, úprav ŠVP a správu školního webu. Některé z těchto systémů, re...

V projektu Pospolu probíhají zdarma vzdělávací akce pro pedagogy i zaměstnavatele

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NUV

Zájemci si mohou vybrat celkem ze 157 akcí různých typů (kurzů, koučování a workshopů), které se konají od ledna letošního roku až do května 2015. Cílem seminářů a kurzů je moderními vzdělávacími metodami přiblížit možnosti vedoucí k prohloubení a...

Den bezpečnějšího internetu 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: SaferInternet.cz

Den bezpečnějšího internetu 2014 je právě dnes! Mezinárodní aktivitu, jejímž cílem je upozornit na potenciální rizika online prostředí a neustálého boje proti škodlivému obsahu a škodlivým projevům online provází mnoho akcí osvětového a vzdělávací...

Nabídka práce