Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Říjen 2014

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“ na rok 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2015 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání rozvojový program ve vzdělávání.

Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání pod záštitou předsedy Senátu PČR

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky se ve čtvrtek 30. 10. 2014 uskutečnil IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Nad akcí, která proběhla v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálníh...

Odborná konference Současná psychologie dětství a rodiny

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: FF UK

k poctě 70. narozenin PhDr. Jaroslava Šturmy Konferenci pořádá katedra psychologie FF UK v Praze ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a pod záštitou radního hlavního města Prahy doc. ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc.

Konference "Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech"

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

která jako V. krajská konference prevence kriminality proběhne dne 26. listopadu 2014, od 9:00 do 15:00 hodin, v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary.

Audit českého vzdělávacího systému

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

První vydání analýzy stavu českého vzdělávacího systému. EDUin bude tuto analýzu vydávat každoročně na přelomu října a listopadu.

Právo svobody projevu ve školách

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru v kontextu pravidel teoretické a praktické výuky ve školách a školských zařízeních.

Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám základní školy k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti mimo prostory školy.

„Sametová revoluce: jak to bylo?“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MKČR

Ministerstvo kultury České republiky vás zve na výstavu „Sametová revoluce: jak to bylo?“, kterou pořádá při příležitosti 25. výročí listopadových událostí 1989.

STŘEDOČESKÁ KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: VISK

pod záštitou hejtmana Středočeského krajem Ing. Miloše Petery

Václav Klaus předsedou Národní rady pro vzdělávání je cestou zpátky

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

EDUin vítá ustavení Národní rady pro vzdělávání jako důležitého prvku vzdělávací soustavy, který pomůže udržet kontinuitu vzdělávací politiky při změně na místě ministra. Mělo by ale jít o nepolitický orgán, který bude umožňovat otevřenou diskusi ...

Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011, TIMSS 2011 a PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V rámci hodnotících aktivit českého vzdělávacího systému se Česká republika pravidelně zapojuje také do mezinárodních šetření výsledků žáků, jako jsou PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS nebo TALIS. Výsledkem jednotlivých šetření je vždy souhrnná analytická...

MŠMT připravilo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

K novele zákona o pedagogických pracovnících, která začne platit od 1. 1. 2015, přichystalo ministerstvo školství metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení zákona v praxi.

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2014 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvoj...

Známe 76 projektů nominovaných na cenu za inovace ve vzdělávání Eduína

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Ve středu 15. 10. byl uzavřen termín nominací na cenu za inovace ve vzdělávání Eduína 2014. Porota vybere 9 z nich. O vítězi rozhodne veřejné on-line hlasování. Ceny budou vyhlášeny a slavnostně předány 25. 11. 2014.

Nová tarifní tabulka pro pedagogy od 1. listopadu 2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Návrh MŠMT dohodnutý po jednání ministra školství s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství 25. září 2014.

Česká školní inspekce vydává národní zprávu šetření PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Hlavní výsledky šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémů byly zveřejněny již v dubnu tohoto roku. V publikaci však lze nalézt podrobnější údaje z šetření týkající se České republiky umožňující se dále zamýšlet nad tím, jak náš školský systém ro...

Prezident republiky vetoval zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: Kancelář prezidenta republiky

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon ze dne 23. září 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně s...

Nabídka práce

Archiv článků