Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - 2013

12 českých škol se letos stane Světovými

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Jak se pozná škola, která je světová a co to znamená učit světově? V rámci projektu Světová škola, který společně organizují neziskové organizace Člověk v tísni a ADRA, se světovou se může stát škola, která učí své žáky diskutovat o globálních pro...

17. číslo Maturitního zpravodaje je zaměřeno na zkoušku z českého jazyka a literatury

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Maturitní zkoušku z českého jazyka musí, až na výjimky přesně definované zákonem, absolvovat v rámci společné části maturit všichni žáci závěrečných ročníků středoškolského studia. Pro letošní jarní zkušební období si ji zvolilo a uvedlo v přihláš...

2. odborná konference k pracovnímu právu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Wolters Kluwer

Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Velký prostor bude věnován dotazům účastn...

2. ročník mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CPPC

2. ročník mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR s podtitulem „Dávat naději – dávat budoucnost“ (Giving Hope – Giving Future) se bude konat v Brně 22.–24. 5. 2013.

2x5 = kroky ke zkvalitnění českého školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala představil 10 kroků, které by měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám a učitelům. České školství má tradičně výhodu kvalifikovaných učitelů a dobře dostupné sítě škol, ale výsledky dětí i...

Celostátní soutěž DOMINO ČR letos již potřetí

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

„Dobrou školu nedělá moderní technika, ale lidé, kteří s ní pracují.“ Pod tímto mottem vstoupila letos celostátní soutěž digitálních učebních materiálů (DUM) pořádána Národním institutem pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery...

CERMAT zveřejnil klíče správných řešení maturitních testů

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Správná řešení úloh didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci jarního termínu maturity 2013, jsou k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání (Maturita 2013 – jaro). Maturanti si tak mohou sami ověřit, jak byli p...

CERMAT: Maturitní zpravodaj č. 16 poradí, na co se zaměřit před zkouškou z matematiky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Jakou strategii zvolit při řešení didaktického testu z matematiky, zkoušky, kterou bude bezmála 40 tisíc studentů v květnu skládat v rámci společné části maturitní zkoušky 2013? Jaké pomůcky lze v průběhu zkoušky použít a co dělalo největší potíže...

Časopis Studia paedagogica zveřejnil texty o instituci školy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MU Brno

Česká školní inspekce bude opět diskutovat s řediteli škol o projektu NIQES

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Druhé kolo regionálních informačních panelů, realizovaných v rámci ESF projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), uspořádá Česká školní inspekce v termínu 27. února – 4. dubna 2013. V rámci 7 setká...

Česká školní inspekce je připravena na nový školní rok

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Na nový školní rok 2013/2014 se v průběhu letních měsíců připravovala také Česká školní inspekce. Začátkem srpna došlo k výměně na pozici ústředního školního inspektora, kdy byl výkonem této funkce pověřen Mgr. Tomáš Zatloukal. V důsledku této změ...

Česká školní inspekce opět diskutovala s řediteli škol

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

V pořadí již druhé kolo diskusních setkání s řediteli základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů České republiky uspořádala v termínu 27. 2. – 4. 4. 2013 Česká školní inspekce.

Česká školní inspekce představuje výsledky mezinárodního šetření PISA 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Spolu s dalšími 64 zeměmi světa se Česká republika také v roce 2012 zapojila do mezinárodního šetření dovedností patnáctiletých žáků v klíčových gramotnostech - PISA. V tomto šetření byla hlavní testovanou oblastí matematická gramotnost (naposledy...

Česká školní inspekce zjišťovala podporu rozvoje vybraných gramotností

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce v těchto dnech vydává tematickou zprávu reflektující podporu rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti, ve vazbě na porovnání inspekčních zjištění z let 2009/2010 a 2012/2013 doplněné o šetření finanční gramotnost...

České školství v mezinárodním srovnání 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Organizace pro ekonomickou spolupráci (OECD) dnes vydává publikaci Education at a Glance 2013, ve které porovnává vzdělávací systémy členských zemí. Kromě toho zveřejňuje i profily jednotlivých zemí – Country Notes a základní fakta k výsledkům – K...

Česko začne 17. ledna mluvit o vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Eduin.cz

Propojení iniciativ neziskového, akademického i komerčního sektoru s aktivitami Ministerstva školství (MŠMT) má letos významně přispět ke změně vzdělávání v České republice.

Nabídka práce

Archiv článků