Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Září 2013

Přehled zdrojů k problematice boje s korupcí pro učitele středních škol

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Přehled vznikl na základě úkolu stanoveného pro resort školství ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, kterou schválila vláda České republiky usnesením ze dne 16. ledna 2013 č. 39. Cílem přehledu je pomoci učitelům při sezn...

Národní centrum bezpečnějšího internetu zahajuje kampaň „Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2013“

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NCBI

Řešení kybernetické bezpečnosti patří k důležitým tématům dnešního světa, což na jaře 2013 názorně ukázaly i v České republice proběhlé DDoS útoky na ICT infrastrukturu. Je zřejmé, že šíření osvěty o bezpečném online chování je nedílnou součástí z...

Uzávěrka III. ročníku národní soutěže DOMINO ČR se blíží

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Jako v minulých letech je cílem této soutěže podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů i zájem škol o inovaci vyučovacího procesu. Zúčastnit se jí mohou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení na území České repub...

Příprava Strategie 2020 pokračuje

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Letos v lednu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která má vytvořit rámec pro dlouhodobý rozvoj celého vzdělávacího systému. Po veřejné diskuzi a sérii kulatých...

Informace k šetření ve vazbě na výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

ČŠI zveřejňuje podrobnější informace k zjišťování počtu romských žáků vzdělávaných v programech podle přílohy RVP ZV – LMP, ve vazbě na výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v případu D.H. a ostatní proti České republice.

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2013/2014

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. ter...

Výstupy projektu Podpora ZUŠ ke stažení

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: NIDV

Kromě pomůcek pro vytvoření ŠVP (Studijní prezentace, Šablona pro tvorbu ŠVP, Zásobník aktivních sloves, Formulář pro zhodnocení ŠVP) zde naleznete také výsledky Výzkumu k tvorbě ŠVP a 43 metodických materiálů pro (nejen) začínající učitele, které...

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace krajů ČR k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v dohodě s Asociací krajů ČR a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015, kapitolou 4: Optimalizace sítě středních a vyšších odborných škol ...

Zbývá poslední týden pro nominace na cenu Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

V pondělí 30. září končí termín pro online nominace na cenu Eduína 2013, kterou udělí EDUin ve spolupráci s českým Googlem. Cena je zaměřena na inovativní projekty a osobnosti z oblasti vzdělávání.  Nejde tedy jen o školní projekty, ale i inovace ...

POSPOLU: Startuje pilot prvních pěti partnerství, chystá se další kolo

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Do zadávacího řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem, které proběhlo v rámci projektu POSPOLU realizovaném MŠMT a partnerem NÚV, poslalo svou nabídku v součtu celkem 46 škol a 137 firem. K výběru bylo doporučeno hodnotící komisí veřejné ...

Stanovisko MŠMT k projektu ŠIK (Školní informační kanál)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Na MŠMT proběhla v srpnu 2013 jednání mezi zástupci společnosti ŠIK CZ, s.r.o. a zástupci MŠMT týkající se projektu ŠIK a jeho fungování v oblasti primární prevence rizikového chování. Na základě těchto jednání zveřejňuje MŠMT stanovisko k projekt...

Program Excelence středních škol

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na léta 2011- 2015 a na Národní program reforem České republiky 2011 vyhlásilo MŠMT již třetím rokem rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v ro...

Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014.

Nastartování nezbytných změn pro odborné vzdělávání není možné odkládat

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství se nechce smířit s nepřijetím novely zákona o dani z příjmu, která měla mimo jiné přinést daňová zvýhodnění firmám a podnikatelům, kteří se zapojují či chtějí zapojit do odborného vzdělávání.

V didaktických testech na podzim uspělo necelých 60 procent maturantů

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Z celkového počtu 13349 maturantů, kteří v rámci podzimního zkušebního období konali zkoušku formou didaktického testu, neuspělo 5652. To odpovídá více než 42 procentům. V loňském roce neuspělo na podzim u testů necelých 34 procenta žáků.

I podzimní termín maturit přinesl z hlediska škol a studentů některá zlepšení

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: EDUin

Kromě počtu úspěšných a neúspěšných u podzimního maturitního termínu je dobré si všímat i postupného zvyšování kvality servisu pro studenty. Jestliže ještě v roce 2010 byly testy i po vyplnění „tajné“, studenti dostávali výsledky pozdě a v podobě,...

Finanční odměna pro učitele, kteří pracují s talentovanými žáky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

V souvislosti s blížícím se termínem uzávěrky rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence 2013 upozorňujeme střední školy na kontrolu údajů ve výsledkových listinách soutěží.

Přijďte si popovídat, jak založit novou školu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

V pražském divadle Kampa proběhla v sobotu 7. září první ze série besed přibližujících pedagogické proudy přicházející do České republiky a nové inovativní mateřské, základní i střední školy. Šlo o první akci pořádanou nově založeným Institutem pr...

Maturanti se dozví, jak uspěli v testech

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Výsledky didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci podzimního zkušebního období, byly v průběhu úterního odpoledne zpřístupněny ředitelům kmenových škol, na kterých se zkoušky konaly. CERMAT současně zveřejnil klíče správných řešení spole...

Kulatý stůl SKAV a EDUin k volbám: Čeho chtějí politické strany dosáhnout ve školství?

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: SKAV

Zveme vás na zářijový kulatý stůl, který se bude konat k tématu parlamentních voleb. U této příležitosti jsme pozvali zástupce politických stran. Pozvání do panelové diskuze přijali: P. Fiala (ODS), I. Gabal (KDU-ČSL), M. Chládek (ČSSD), O. Liška ...

Nabídka práce

Archiv článků