Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Červen 2013

Zveřejnění seznamů poradců a poradních orgánů MŠMT

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Odborná veřejnost se dočkala zveřejnění seznamů členů odborných komisí, poradců a poradních orgánů MŠMT.

Právě skončily závěrečné zkoušky v učebních oborech

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Většina učilišť se letos dobrovolně přidala k jednotným zkouškám, jejichž kvalitu garantuje stát. Závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání skládalo v průběhu června celkem 27 805 žáků. Ti, kteří neuspěli, mají možnost opravit si své výsledky v z...

České školství v mezinárodním srovnání 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Organizace pro ekonomickou spolupráci (OECD) dnes vydává publikaci Education at a Glance 2013, ve které porovnává vzdělávací systémy členských zemí. Kromě toho zveřejňuje i profily jednotlivých zemí – Country Notes a základní fakta k výsledkům – K...

Kampaň Proti ztrátě paměti připomíná zločinnou podstatu komunistického režimu a varuje před jejím zlehčováním

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Zločinnou podstatu komunistického režimu a jeho dopad na životy občanů bývalé ČSSR připomene kampaň Proti ztrátě paměti, kterou připravila společnost Člověk v tísni. Cílem je upozornit na to, že se stále silněji prosazuje příliš smířlivý a relativ...

Termíny předávání dat v roce 2013

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností...

Datová rozhraní pro předávání dat

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

MŠMT zveřejnilo soubory obsahující definice datového rozhraní pro předávání dat. Ve všech souborech jsou doplněny sloupce s údaji o povinnosti vyplnění položky a případné rozpětí její délky.

Informace k výběrovému řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: NÚV

Dne 18. června 2013 zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání na svém profilu zadavatele zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci pilotáže modelů spolupráce škol a firem. Zájemci o podání nabídky mohou klást písemné dotazy dl...

Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přípravu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (Strategie). Dokument, který bude dokončen a předložen vládě na podzim letošního roku, si klade za cíl vytvořit ...

Letošní maturity byly dobře připraveny a proběhly úspěšně

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Jarní termín společné části maturitní zkoušky tentokrát proběhl v klidu a bez chyb. O půl procenta lepší než v roce 2011 a o 2,2 procenta lepší než vloni. Takový je celkový výsledek čisté úspěšnosti letošních maturantů, z nichž neuspělo alespoň u ...

Moderní učebnice Výchovy k občanství pro 6. až 9. ročník ZŠ

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

V rámci projektu „Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP“ byla vytvořena nová učebnice Výchovy k občanství, využívající moderní didaktické metody a poutavé formy výuky.

Konference o mládeži 2013 se uskuteční v listopadu v Praze

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Rok 2013 je rokem, kdy končí platnost strategického dokumentu „Koncepce státní politiky pro práci s dětmi a mládeží“ a kdy také končí současná generace operačních programů i nastavení stávajícího programu Evropské unie „Mládež v akci“. Je tedy čas...

Vědomostní soutěže Eurorebus již po osmnácté

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Terra-Klub

    Celostátní finále letošního 18. ročníku tradiční vědomostní soutěže zejména pro „náctileté“ Eurorebus aneb Škola hrou s Českou  spořitelnou proběhlo v pátek 14. 6. 2013 v prostorách TOP HOTELU PRAHA s 1000 účastníků. Herní systém do finále při...

Kompletní výsledky z druhé generální zkoušky pro školy, žáky a rodiče

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: ČŠI

Aktuálně je možné stahovat doplněné detailní výsledky z 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků.

Výsledky dvou půlročních debat o budoucnosti vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Deziluze učitelů už nemůže být větší

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

S Tomášem Feřtekem ze společnosti EDUin o tom, co zatím ukázala kampaň Česko mluví o vzdělávání.

Jiří Nantl: Školy potřebují zklidnění

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NÚV

O probíhajících diskusích ve školství a přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 hovoříme s prvním náměstkem ministra školství Jiřím Nantlem.

12 českých škol se letos stane Světovými

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Člověk v tísni

Jak se pozná škola, která je světová a co to znamená učit světově? V rámci projektu Světová škola, který společně organizují neziskové organizace Člověk v tísni a ADRA, se světovou se může stát škola, která učí své žáky diskutovat o globálních pro...

Nová jistota pro Národní institut pro další vzdělávání – cíle, úkoly a perspektivy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NIDV

Dlouho a pečlivě zvažovalo MŠMT transformační kroky v rámci úsporných opatření ve státní správě. Na základě svých analýz i ohlasů ze školského terénu nakonec rozhodlo, že Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nebude sloučen s jinou přímo ří...

Žákovský průvodce přihlašováním k maturitní zkoušce – podzim 2013

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Žáci, kteří se chystají vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část v podzimním zkušebním termínu 2013, si musejí podat přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 25. června 2013. Pro tyto žáky byl připraven stručný Průvodce přihlašováním, ...

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

V příloze zveřejňujeme Předběžnou zprávu o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, kterou dnes vzala na vědomí porada vedení MŠMT.

Nabídka práce

Archiv článků