Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Květen 2013

Eduína ocení ty, kteří ve vzdělávání vidí za obzor

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

EDUin, o. p. s., ocení ve spolupráci s českým Googlem jednotlivce i organizace, kteří přinášejí do vzdělávání inovace, vědomí souvislostí a pohled za horizont. Ocenění Eduína eduina.cz bude zaměřeno na inovativní projekty ve vzdělávání, které jsou...

Vyhlášení rozvojového programu pro Podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vyhlašuje pro krajské úřady rozvojový program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014.

Národní divadlo chce zažít vzdělávání jinak

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: EDUin

Akce Zažij vzdělávání jinak startuje zítra u příležitosti Dne dětí. Předvede veřejnosti, že tradiční školní látka se dá vyučovat zajímavěji a překvapivěji. Na sedmdesáti místech po celém území České republiky, včetně Národního divadla v Praze, bud...

II. Mezinárodní vědecká konferenci školského managementu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: CŠM

Testováním ke kvalitě vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Scio

Maturitní zpravodaj č. 19 - Po písemných zkouškách

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

V aktuálně vydaném čísle Maturitního zpravodaje se dozvíte podrobné informace o tom, co se děje v období po didaktickém testu a písemné práci společné části maturitní zkoušky, jak si mohou žáci zkontrolovat své výsledky a kdy úspěšní maturanti obd...

Maturanti se dozvědí, jak dopadli v didaktických testech

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Nejpozději zítra budou maturanti seznámeni s výsledky svých didaktických testů jarního termínu státní maturitní zkoušky, školám je CERMAT rozeslal již dnes.

Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 - Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Uplynulá dvě desetiletí byla poznamenána významným vědecko-technickým pokrokem a společenskými změnami, v jejichž kontextu dochází taktéž k proměně postavení a role učitelů ve vzdělávacím systému. Navzdory těmto změnám učitelé stále zůstávají stěž...

CERMAT zveřejnil klíče správných řešení maturitních testů

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Správná řešení úloh didaktických testů, které žáci absolvovali v rámci jarního termínu maturity 2013, jsou k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání (Maturita 2013 – jaro). Maturanti si tak mohou sami ověřit, jak byli p...

Ministr Petr Fiala diskutoval novelu vysokoškolského zákona s ekonomy a představiteli soukromého sektoru

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy spolu s předními ekonomy a významnými představiteli soukromého sektoru pohovořil na konferenci s názvem „Vzdělávání v době globální ekonomiky“ pořádané institutem European Leadership & Academic Institute...

Seminář – pracovnělékařská služba

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Wolters Kluwer

Seminář je určen osobám odpovědným za prevenci rizik, personalistům, lékařům, pracovníkům hygienických stanic a inspektorátů práce. Koná se 6. 6. 2013.

2. odborná konference k pracovnímu právu

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Wolters Kluwer

Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Velký prostor bude věnován dotazům účastn...

Testováním ke kvalitě vzdělávání 2013?

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: Scio

Jedno plošné testování je v plném proudu, druhé se chystá. Obě vzbuzují hodně emocí a stojí nás stovky milionů. Nejenom kvůli nim bychom se měli ptát: Co jsme se z dosud realizovaných testování dozvěděli o našem vzdělávacím systému?

Dny inspirací pro mateřskou školu

Kategorie: Mateřské školy Autor/autoři: NIDV

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Jihlava si Vás dovoluje pozvat na celostátní vzdělávací program Dny inspirací pro mateřskou školu. Pokud si některý vzdělávací program vyberete a budete mít zájem se zúčastnit, přihlásit se...

MŠMT nasměřuje 1,75 miliardy korun z eurofondů na rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství ukončilo příjem žádostí do výzvy, díky níž budou moci střední školy získat dotaci na investice do přírodovědného a technického vzdělávání. Výzva byla vyhlášena v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). ...

Pracovní semináře ke Standardům pro ostatní vzdělávací obory

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT, NIDV

Žáci mají možnost odvolání proti výsledku své maturitní zkoušky

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: CERMAT

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti o přezkum výsledku, případně průběhu maturitní zkoušky.

Odborné vzdělávání – rok poté

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: Česko-německá obchodní a průmyslová komora

V květnu loňského roku se Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)jménem svých členů obrátila otevřeným dopisem na premiéra Nečase s požadavkem na zlepšení kvality a atraktivity středního odborného vzdělávání a větší propojení teoretické...

Nabídka práce

Archiv článků