Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality - Listopad 2012

MŠMT reaguje na reportáž TV Nova ze dne 18. 11. 2012

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Z reportáže TV Nova vyplývá, že změny v odměňování mimoškolních akcí nastaly kvůli „novele zákona Ministerstva školství“. Vzhledem k tomu, že se reportáž zmiňovala o změnách, které měly nastat k 1. 9. 2012, jedná se pravděpodobně o zákon č. 198/20...

Výuka moderních dějin – výzkum a jeho výsledky

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Za hlavní cíle výuky dějepisu považují učitelé v ČR zejména naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace, obhájit svůj názor a schopnost vést smysluplnou diskusi. Téměř 90 % učitelů při tom přihlíží při své výuce k aktuálním událostem. Tato zjiš...

Evropská komise obnovila proplácení dotací Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství dnes obdrželo dopis Evropské komise, v němž EK vyjadřuje spokojenost s přijatými nápravnými opatřeními ze strany MŠMT po auditu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na základě této zprávy došlo k o...

Novela školského zákona a novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 370/2012 Sb. vyhlášena novela školského zákona upravující nová pravidla maturitních zkoušek. Pod č. 371/2012 Sb. vyšla také novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních škol...

Nabídka práce

Archiv článků