Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  zpestřuje divákům televizní reklamní bloky dvěma novými spoty. Ty je možné aktuálně sledovat  na třech nejsledovanějších televizních stanicích České republiky. Začíná tím část dlouhodobé mediální kampaně  „Pomáháme pomáhat, učit a bádat“, která je tentokrát zaměřena na prezentaci vědy a vysokého školství, jenž patří mezi klíčové oblasti finanční podpory z operačního programu.

Řízení školy onlineV souhrnné tabulce jsou k dispozici kromě finančních údajů, počtu a aktuálního stavu žádostí o podporu také základní identifikace každé vyhlášené výzvy (název, číslo, druh, prioritní osa, datum zveřejnění a ukončení výzvy), stručný popis zaměření výzvy a přímý odkaz na podrobnější informace. Aktualizace dat probíhá dvakrát měsíčně, a to vždy na začátku a v polovině každého měsíce. Souhrnná tabulka k čerpání ve výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je k dispozici na tomto odkazu.

„Zveřejněním přehledu aktuálního čerpání ve vyhlášených výzvách bychom chtěli dosáhnout toho, aby především žadatelé měli více informací o průběžném stavu čerpání, a tedy i lepší představu o aktuální situaci ve výzvách, což jim může pomoci lépe načasovat přípravu žádostí o podporu,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Ke každé vyhlášené výzvě bude dále na webových stránkách v níže uvedené podobě nově připojen graf shrnující nejdůležitější informace k vývoji čerpání finančních prostředků dané výzvy.

Příklad grafu k aktuální výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řízení školy online

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/aktualni-cerpani-financnich-prostredku-v-op-vvv

 


Diskuse - Počet příspěvků: 0