Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Aktuality

Aktualizované RVP SOV

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Přehledně informace o změnách a úpravách RVP, ke kterým došlo, související dokumenty i legislativní rámce, kroky, jak při aktualizaci ŠVP postupovat, na koho se obrátit pro případnou pomoc.

Souboj pravdy se lží v mediálním ringu. Kdo zvítězí?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: JSNS

„Týdny mediálního vzdělávání“, podpoří rozvoj mediální gramotnosti v ČR 

Školní stravování

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Vláda ČR

ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání

Preventivní antigenní test

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Vláda ČR

ode dne 17. května 2021

Provoz škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Vláda ČR

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:

Hledáme mladé ornitology ve věku 15-25 let

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: birdlife.cz

Ochrana přírody a ptáků je s rostoucí globalizací světa čím dál důležitější a má před sebou řadu nových výzev. Abychom na ně mohli reagovat a nadále pokračovat v kvalitní ochraně ptáků, potřebujeme v budoucí generaci podpořit osobní růst nových am...

Zjištění ze sekundárních analýz: Vstřícné prostřední a vztahy ve škole a jejich vliv na vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

Česká školní inspekce je vedle svých národních aktivit také realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků, kterých se Česká republika průběžně účastní již mnoho let. Jedním z nejvýznamnějších šetření je PISA, která každé tři roky sleduje úroveň...

Střední odborné školy čekají změny. Nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Nejpozději od 1. září 2022 musí střední odborné školy zapracovat do svých vzdělávacích programů několik aktualizací, které mají uzpůsobit výuku tak, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce. 

Konec rotační výuky

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Změny od 17. 5. a od 24. 5. 2021

Profesní rozvoj učitelů v datech ČŠI

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Asi nikoho nepřekvapí, že kvalifikace učitelů a jejich průběžné vzdělávání zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a tím pádem ve velké míře ovlivňuje dosahované výsledky žáků. Pro to, aby zlepšování pedagogických kompetencí mělo potřebný efekt, je ...

Sociální pedagog může být užitečnou součástí školního poradenského pracoviště

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Cílem tohoto článku je upozornit ředitele a další klíčové pracovníky ve školství na připravovanou legislativní změnu – zařazení pozice sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících. Společně s rozšiřováním metodické podpory pro sociál...

Na sítích se šíří rvačky školáků.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

‚Je v nás zvířeckost, kterou děti nevybijí při tělocviku,‘ říká psycholog

Psaní a pisatelství v naučných předmětech

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

O psaní se někdy hovoří jako o „technologii, která změnila svět“. Učíme se, že písmo vzniklo před pěti tisíci lety a umožnilo nám, lidem, sdělovat si napříč časem i na dálku poznatky, které nám jako druhu v první řadě zajišťovaly bezpečnější přeži...

Anonymní výhrůžka o připravovaném útoku na MŠ v ČR

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Police ČR

NCOZ se intenzivně zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školku, která nebyla nijak specifikována.

Plaga se zrušení rotační výuky od 17. května nebrání.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

Od pondělí 10. května se do lavic vrací polovina žáků druhého stupně a nižších stupňů víceletých gymnázií i ve zbylých třech krajích.

Školy v přírodě od 31. 5. 2021?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Novinky.cz

Školy v přírodě se podle předpokladu ministra školství Roberta Plagy budou moci konat od 31. května.

Zpráva z mimořádného šetření k distanční výuce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představuje Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků v základním vzdělávání. Z dat šetření, provedeného v únoru 2021 mezi 4102 školami, které jsou zřizované krajem, obcí nebo dobro...

Testy pro školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

„Testy ve školách podle toho, jak napočítávaly své potřeby, by při dané frekvenci testování měly stačit ještě na ten týden od 10. května. Zároveň máme rezervu na Národním pedagogickém institutu posílenou o 190 000 ze státních hmotných rezerv.“

Rotační výuka na 2. st. ZŠ v celé ČR , do MŠ se vrátí všechny děti

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Od pondělí 10. května bude v celé ČR možná rotační výuka na 2. stupni ZŠ a do MŠ se vrátí všechny děti. 

Bulletin mediálního vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: JSNS

Květen 2021: Mediální vzdělávání na středních odborných školách a učilištích; 10 tipů, jak reagovat na dezinformace a konspirace ve třídě

Nabídka práce