Asistent pedagoga

Vydáno: 5 minut čtení

V aktuálních otázkách a odpovědích, jaro 2019 - do 15. 1. za výhodnější cenu

Akreditovaná odborná konference konaná 25. 4. 2019

Prodejní cena: 1090 Kč

Další ročník praktické konference pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol a další zájemce.

Co udělat se žákem, který odmítá svého asistenta? Kdy má dítě jen „špatný den“ a kdy už je jeho chování projevem psychických problémů? Jak konkrétně pracovat se žákem s dyslexií, dysgrafií, dysortografií či dyskalkulií? To jsou jen některá z témat, kterými se budeme zabývat během dalšího ročníku konference Asistent pedagoga v otázkách a odpovědích! Připravili jsme pro Vás řadu příspěvků, které přednáší odborníci přímo z praxe a jejich poznatky jsou v praxi také ihned využitelné.

 

Zakoupit 

Program odborné konference

9:00 – 9:05   Zahájení

9:05 – 9:45   Nespolupracuje a nespolupracuje! Co dělat, když dítě nechce spolupracovat s asistentem, nebo jej přímo odmítá?

Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.
 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bývá po celou dobu výuky, nebo jen na vybrané hodiny přidělen asistent pedagoga. Ten má být nápomocen nejen při výuce, ale i při jejich integraci do školního kolektivu. Co ale dělat, když se vztah žák – asistent nevyvíjí podle našich představ? Jak postupovat, když dítě asistenta ignoruje, nebo jej přímo aktivně odmítá? Na tyto otázky se zaměří příspěvek, který mimo jiné ukáže i konkrétní fungující metody a opatření, jak takové situace zvládat.

9:45 – 10:30   Psychické problémy dětí. Jak je rozpoznat a jak na ně ve škole reagovat?

Mgr. Lucie Straková Jirků – KBT terapeut, sociální pedagog, zakladatelka APLA Jižní Čechy, z. ú.
 
V současné době přibývá dětí, které mají určité psychické problémy. Někdy jsou obtíže jako úzkostné stavy, deprese, obsedantně kompulzivní porucha, poruchy přijmu potravy, sebepoškozování a jiné, přidruženy k jiné diagnóze (např. ADHD, autismus). Jak se mohou projevovat? Co dělat, když mám podezření, že žák není v psychické pohodě? Měl by být učitel a asistent pedagoga informován o psychických obtížích žáka? Jak ošetřit toto citlivé téma v kolektivu vrstevníků? Jak je to s medikací v době vyučování?

Přestávka

11:00 – 11:45   Žák se specifickými poruchami učení ve třídě. Aneb jak na DYS?!

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Katedra psychologie FF UK, DYS-centrum Praha, z. ú.
 
Poruchy učení nejsou zřejmé na první pohled. Zatímco žák se zrakovým postižením má brýle, dítě omezené v pohybu sedí na vozíku nebo se pohybuje pomocí berlí, na žákovi s poruchou učení není vidět nic. Často také dlouho není jeho potíž ani rozpoznána. V tomto příspěvku se zaměříme na to, jakým způsobem pracovat se žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií či dyskalkulií. Mimo jiné odpoví na otázky jak vůbec určitou poruchu učení identifikovat, jak upravit materiály pro tyto žáky a jaké praktické pomůcky je možné použít?

11:45–12:30   Nehledejte důvody, proč to nejde. Hledejte způsoby, jak by to mohlo jít! – příklad dobré praxe přechodu předškoláka do základní školy

Mgr. Marcela Jarolímová a Mgr. Hana Tomanová – odborné pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.
 
Příklad dobré praxe přechodu dítěte s PAS z předškolního zařízení do základní školy. Doporučení poradenských pracovnic, na co vše je vhodné se před zápisem do ZŠ ptát (z pozice rodiče i pedagoga) a co by měl rodič a škola před zahájením povinné školní docházky udělat a vědět.

Přestávka na oběd

13:30 – 15:00   Dva oddělené workshopy podle výběru účastníka:

Workshop I. – To už se mi také stalo! – workshop zaměřený na řešení krizových situací, které v každodenní školní praxi vznikají

PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského
 
Asistent pedagoga viděný učitelem jako vetřelec ve výuce, který jen čeká na jeho chyby. Problémový rodič a komunikace s ním, nebo nefungující vztah mezi asistentem a jemu svěřeným žákem. To jsou situace, se kterými se setkal, nebo někdy setká ve škole snad každý. Jak se ale zachovat v mnohdy vyhrocených situacích? Jak je řešit? Co opravdu v praxi funguje? A jsou nějaké alternativy řešení? Příspěvek unikátním způsobem kombinuje videoukázky s komentáři a doporučeními lektorky s bohatou zkušeností z praxe.

Workshop II. – Jak na problémové dítě ve třídě?

Mgr. Jana Divoká – pedagog a psychoterapeut
 
Cílem workshopu je společně hledat cestu, jak řešit situace vzniklé na základě problémového chování dítěte resp. dětí ve škole. Zaměříme se na to, jak děti s problémovým chováním více pochopit, jak se k nim vztahovat a jak s nimi a jejich okolím (rodinou) efektivně komunikovat. V rámci workshopu bude prostor i na řešení individuálních problémových kazuistik, se kterými přijdou sami účastníci.
 
 

Zakoupit 

Akce je určena pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.
 
 
Místo konání konference:   Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha
 
Datum konání konference:   25. 4. 2019
 
Cena konference:
1 090 Kč – při zaslání objednávky do 15. 1. 2019
1 190 Kč – při zaslání objednávky do 12. 3. 2019
1 490 Kč – při zaslání objednávky po 12. 3. 2019
 
 
Změna programu vyhrazena. Kapacita míst ve workshopech je omezena. Konference bude akreditována MŠMT.