Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích II.

Vydáno: 6 minut čtení

Odborná konference konaná dne 6. 11. 2018 

Řízení školy onlinePřihlašte se do 20. září 2018 a získejte zvýhodněnou cenu.

Máte otázky a nejasnosti, které se týkají pozice asistenta pedagoga a jeho fungování ve škole? Co je přesně jeho popisem práce? Jaké jsou představy a jaká je realita? Kdo všechno mu může zadávat úkoly a jaké jsou jeho kompetence? Jak přesně má vypadat jeho pracovní smlouva a jeho odměňování? Jak by měl přispět k tomu, aby začlenění žáka se SVP do třídního kolektivu bylo úspěšné? Jak by asistent měl fungovat např. při mimoškolních aktivitách?

Řada konkrétních otázek, na které dostanete konkrétní odpovědi. Na této konferenci všechny příspěvky přednáší odborníci přímo z praxe a jejich poznatky jsou v praxi ihned použitelné. Dopolední část přednášek navíc doplňují tematicky zaměřené workshopy. Z jejich nabídky si vyberete přesně podle svých potřeb a zájmů.

Akce je určena pro asistenty pedagoga, učitele, vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.

Program odborné konference

9:00 – 9:05 – zahájení konference

9:05 – 9:45 – Asistent pedagoga jako zaměstnanec aneb jaká mám práva a povinnosti?

PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského

Přítomnost asistenta pedagoga ve škole je stále ještě spojena s mnohými otazníky. Co je přesně jeho popisem práce? Kdo mu může zadávat úkoly? Jak přesně má vypadat jeho pracovní smlouva a jeho odměna? To je jen několik témat, na které se zaměří tento příspěvek. Podívá se na danou problematiku nejen pohledem ředitele školy nebo asistentova přímého nadřízeného, ale i pohledem zaměstnance – tedy samotného asistenta pedagoga. Neopomine ani aktuální vývoj v ostatních předpisech, který má vliv na jeho fungování.

9:45 – 10:30 – Přichází žák se SVP – jak na to, aby se opravdu stal součástí třídního kolektivu

Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.

Příchod žáka se SVP do třídy často představuje stresový okamžik  - pro dítě samotné, pro jeho spolužáky, pro učitele i žákovy rodiče. Tento příspěvek se zaměří na to, jak zajistit, aby začlenění takového žáka do školního kolektivu proběhlo hladce a úspěšně. Odpoví i na otázky, co dělat, když nastávají problémy a jakou má v celém procesu roli asistent pedagoga i ostatní zainteresované strany.

Přestávka

11:00 – 11:45 – Cizinci ve třídě - co přináší vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, jaké jsou povinnosti školy a zákonných zástupců, úskalí integrace, co funguje

PhDr. Jitka Kendíková – ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského

Žáků s odlišným mateřským jazykem nebo dětí z bilingvních rodin ve školách přibývá. Jaké povinnosti však škole plynou z přítomnosti takového žáka? Je připravena na všechny problémy, které mohou při jejich integraci do školního kolektivu nastat? Jakou roli by měl v tomto procesu hrát asistent pedagoga? Jak například řešit situaci, kdy si nejsem jistý, zda mi žák vůbec rozumí? Příspěvek se zaměří na pobyt cizince ve třídě ze všech úhlů pohledu a přináší řadu příkladů z praxe.

11:45 – 12:30 – Asistent pedagoga při volnočasových a pohybových aktivitách v rámci školy i mimo ni

Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z. ú., projektová manažerka SSC AV ČR

Často se stává, že pomoc asistenta pedagoga je využívána i mimo vlastní výuku. Děje se tak například ve školních družinách, ale i při různých mimoškolních aktivitách – exkurzích, výletech či sportovních aktivitách. Jak by měl v takovém případě asistent fungovat, aby byly skutečně zajištěny individuální potřeby žáka, ale ten se zároveň cítil součástí kolektivu? Jak řešit problémy, které mohou nastat např. s podáváním léků dítěti? Nejen těmito otázkami se bude přednášející zabývat.

Přestávka na oběd

13:30 – 15:00 – Tři oddělené workshopy podle výběru účastníka:

Workshop I. – Motivace žáků se SVP ve výuce

Mgr. Kristina Konečná – speciální pedagožka se zkušeností ze ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, odborná pracovnice PPP

Workshop zaměřený na praktické tipy, jak podpořit žáky se SVP k práci ve škole. Účastníci budou seznámeni s různými motivačními systémy a nejdůležitějšími zásadami při jejich zavádění. Prostor bude věnován i výměně tipů účastníků workshopu − přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a nápady, jak děti motivovat!

Workshop II. – Praktická poradna speciálního pedagoga

Mgr. Marcela Jarolímová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.

Podobu a obsah tohoto interaktivního workshopu si můžete ovlivnit sami. Stačí pokládat dotazy - zcela podle svých potřeb a svého zájmu. Zkušená lektorka – speciální pedagožka - odpoví všem účastníkům workshopu na jejich dotazy týkající se práce se žáky se SVP, jejich začlenění do třídního kolektivu a fungování ve škole. Pomůže Vám řešit krizové situace, které během tohoto procesu nastávají, či mohou nastat.

Workshop III. – Jak podpořit funkční komunikaci mezi pedagogickým pracovníkem a rodičem?

Mgr. Jana Divoká – pedagog a psychoterapeut
Mgr. Pavlína Sadilová – kouč, lektor, kariérový poradce a konzultant

Příspěvek se věnuje tématu podpory funkční komunikace mezi pedagogickým pracovníkem a rodiči. Prostřednictvím modelového příběhu se zaměříme na situace, které by mohly být pro učitele, asistenty pedagoga či rodiče zdrojem komunikačních potíží, a pokusíme se hledat způsoby, jak je řešit.

Řízení školy onlineCena

  • 1.090 Kč – při zaslání objednávky do 20. 9. 2018,
  • 1.390 Kč – při zaslání objednávky od 21. 9. 2018 do 19. 10. 2018,
  • 1.590 Kč – při zaslání objednávky po 19. 10. 2018.

Datum konání konference

6. 11. 2018

Místo konání konference

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

Zdroj: http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/asistent-pedagoga-v-aktualnich-otazkach-a-odpovedich-ii